Advertisement

Angstig voelen

 • K. van der Meer
 • T. W. D. P. van Os

Angst is een normaal en nuttig verschijnsel dat meestal is verbonden met de dreiging van gevaar of onheil. Het helpt voorzichtig te zijn, gevaar te ontvluchten, te bevechten of ons doodstil te houden om niet opgemerkt te worden. Het kan ook helpen om op een situatie te anticiperen en maatregelen te bedenken en te plannen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Bijl RV, Ravelli A. Psychiatric morbidity, service use and need for care in the general population: Results of the Netherlands mental health survey and Incidence study. Am J Public Health 2000; 602–7Google Scholar
 2. 2.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Ormel J, Sytema S, Oldehinkel AJ. Epidemiologische aspecten van angst. In: Boer JA den, Westenberg HGM, editors. Leerboek angststoornissen: Een neurobiologische benadering. Utrecht: De Tijdstroom; 1995.Google Scholar
 4. 4.
  Meer K van der. Patiënten met psychische en sociale problemen in de huisartspraktijk. Lelystad: Meditekst; 1993.Google Scholar
 5. 5.
  Terluin B, Heest FB van, Meer K van der, et al. NHG-Standaard Angststoornissen. (Eerste herziening) Huisarts Wet 2004; 47: 26–37Google Scholar
 6. 6.
  Terluin B. Overspanning onderbouwd. Zeist: Kerckebosch; 1994.Google Scholar
 7. 7.
  Jenner JA, Meer K van der, Os TWDP van. Psychosociale klachten in de huisartspraktijk. Een trainingsprogramma voor huisartsen. Assen: Van Gorcum; 1995.Google Scholar
 8. 8.
  DSM-IV Patiëntenzorg. Diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen voor de geneeskunde. Lisse: Swets en Zeitlinger; 1996.Google Scholar
 9. 9.
  Dyck R van, Balkom AJLM van, Oppen P van. Behandelingsstrategieën bij angststoornissen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 1996.Google Scholar
 10. 10.
  Regioproject Nijmegen 2. Psychiatrische morbiditeit in de regio. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen; 1999.Google Scholar
 11. 11.
  Tiemens BG, Brink W van den, Meer K van der, Ormel J. Diagnostiek van depressie en angst in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1998; 41(3): 109–116Google Scholar
 12. 12.
  Weissman MM. Family genetic studies of panic disorder. Journal of Psychiatric Research 1993; 27: 69–78PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • K. van der Meer
  • 1
 • T. W. D. P. van Os
  • 2
 1. 1.Rijksuniversiteit GroningenGroningen
 2. 2.Academisch Ziekenhuis.Groningen

Personalised recommendations