Advertisement

Voetklachten

 • K. J. Gorter
 • J. W. K. Louwerens

Voetklachten dienen onderscheiden te worden van voetstoornissen en voetproblemen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Anonymous. International Classification of Functioning, Disability and Health. (ICF) Geneva: WHO; 2001.Google Scholar
 2. 2.
  Gorter KJ, Kuyvenhoven MM, Melker RA de. Nontraumatic foot complaints in older people. A populationbased survey of risk factors, mobility, and well-being. J Am Podiatr Med Ass 2000; 90: 397–402Google Scholar
 3. 3.
  Gorter KJ, Kuyvenhoven MM, Melker RA de. Nontraumatic forefoot problems and foot function in people of 45 years and above. Arthr Rheum 2000; 43; S129.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 5. 5.
  Buchbinder R. Plantar fasciitis. N Eng J Med 2004; 350: 2159–66CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Gorter KJ, Kuyvenhoven MM, Melker RA de. Health care utilisation by older people with nontraumatic foot complaints. What makes the difference? Scand J Prim Health Care 2001; 19: 191–193PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Frey C, Thompson F, Smith J, et al. American orthopaedic foot and ankle society women’s shoe survey. Foot Ankle 1993; 14: 78–81PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Rudzky SJ. Injuries in Australian army recruits. Part 3: The accuracy of a pretraining orthopaedic screen in predicting ultimate injury outcome. Mil Med 1997; 162: 481–483Google Scholar
 9. 9.
  Lagro HAHM, Bosch WJHM van den, Bohnen AM, et al. NHG-Standaard Reumatoïde artritis. Huisarts Wet 2002; 45: 534–543Google Scholar
 10. 10.
  Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (eerste herziening). Huisarts Wet 1999; 42: 67–84Google Scholar
 11. 11.
  Gorter KJ, Tan G, Verstappen WHJM, et al. NHG-Standaard Jicht. Huisarts Wet 2004; 47: 526.Google Scholar
 12. 12.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 13. 13.
  Hoogen HJM van den, Huygen FJA, Schellekens JWG, et al. Morbidity figures from general practice. Nijmegen: Nijmegen University, Department of General Practice; 1985.Google Scholar
 14. 14.
  Royal College of General Practitioners. Morbidity Statistics. London; 1977.Google Scholar
 15. 15.
  West SG, Woodburn J. Pain in the foot. BMJ 1995; 310: 860–884PubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Pyasta RT, Panush RS. Common painful foot syndromes. Bull Rheum Dis 1999; 48: 1–4PubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Coughlin MJ. Common causes of pain in the forefoot in adults. J Bone Joint Surg 2000; 82-B; 781–790CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Bartelink ML, Stoffers HEJH, Boutens EH, et al. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden. Huisarts Wet 2003; 46: 848–858Google Scholar
 19. 19.
  Bijlsma JWJ, Voorn ThB, editors. Praktische huisartsgeneeskunde. Reumatologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • K. J. Gorter
  • 1
 • J. W. K. Louwerens
  • 2
 1. 1.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUniversitair Medisch CentrumUtrecht
 2. 2.St. Maartens KliniekNijmegen

Personalised recommendations