Advertisement

Rectaal bloedverlies

 • L. Reedijk
 • K. Reenders
 • J. H. Kleibeuker

Rectaal bloedverlies komt veel voor in de algemene bevolking.1-3 Meestal is het bloedverlies niet acuut of is het intermitterend (90%) en zonder hemodynamische consequenties. Soms is het acuut en is er sprake van een grote hoeveelheid bloedverlies in korte tijd.4 5 Het bloed kan zowel helderrood van kleur zijn als heel donker. Als een patiënt teerzwarte ontlasting heeft, noemt men dit melaena.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Fijten GH, Blijham GH, Knottnerus JA. Occurrence and clinical significance of overt blood loss per rectum in the general population and in medical practice. Br J Gen Pract 1994; 44: 320–325PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Fijten GH. Rectal bleeding, a danger signal? Dissertation. Maastricht: Universiteit Maastricht; 1993.Google Scholar
 3. 3.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose: Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 4. 4.
  Consten EC, Fockens P, Reeders JW, Lanschot JJ van. Acute hemorrhage from the lower digestive tract: a search for the source. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142: 2497–2501PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Leitman IM, Paull DE, Shires GT, III. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Ann Surg 1989; 209: 175–180PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Byles JE, Redman S, Hennrikus D, Sanson-Fisher RW, Dickinson J. Delay in consulting a medical practitioner about rectal bleeding. J Epidemiol Community Health 1992; 46: 241–244PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Jones R, Kennedy T. The early detection of colorectal cancer in primary care. Br J Gen Pract 1999; 49: 956–958PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Berg FA van den, Coebergh JW, Damhuis RAM, et al. Patiënten met colorectaal carcinoom: Wat vond en deed de huisarts. Huisarts Wet 1993; 36: 242–245Google Scholar
 9. 9.
  Marjoram J, Strachan R, Allan A, Allan E. Screening for colorectal cancer: A general-practice-based study. Br J Gen Pract 1996; 46: 283–286PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Ahlquist DA. Approach to the patient with occult gastrointestinal bleeding. In: Yamada T, ed. Textbook of gastroenterology 1995; 699–717Google Scholar
 11. 11.
  Ahlquist DA. Molecular stool screening for colorectal cancer. Using DNA markers may be beneficial, but large scale evaluation is needed. BMJ 2000; 321: 254–255PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Morris JB, Stellato TA, Guy BB, Gordon NH, Berger NA. A critical analysis of the largest reported mass fecal occult blood screening program in the United States. Am J Surg 1991; 161: 101–105PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH, Moss SM, Amar SS, Balfour TW, et al. Randomized controlled trial of fecal-occult-blood screening for colorectal cancer. Lancet 1996; 348: 1472–1477PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Starmans R, Muris JW, Fijten GH, et al. Testen op bloed in de feces. Huisarts Wet 1994; 37: 57–65Google Scholar
 15. 15.
  Kronborg O. Colonic screening and surveillance. Baillieres Best. Pract Res Clin Gastroenterol 2001; 15: 301–316CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Mulcahy HE, Farthing MJ, O’Donoghue DP. Screening for asymptomatic colorectal cancer. BMJ 1997; 314: 285–291PubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Nieboer P, Kuipers EJ, Hazenberg HJ. [Occult blood studies of the feces obsolete]. Ned Tijdschr Geneeskd 1996; 140: 2–4PubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Crosland A, Jones R. Rectal bleeding: Prevalence and consultation behaviour. BMJ 1995; 311: 486–488PubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Sladden MJ, Thomson AN, Lombard CJ. Rectal bleeding in general practice patients. Aust Fam Physician 1999; 28: 750–754PubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Dent OF, Goulston KJ, Tennant CC, et al. Rectal bleeding. Patient delay in presentation. Dis Colon Rectum 1990; 33: 851–857PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins pathologic basis of disease. 2002.Google Scholar
 22. 22.
  Kim DG, Wong WD. Anal fissure. In: Nicholls RJ, Dozois RR, editors. Surgery of the colon and rectum. 1997; 233–5Google Scholar
 23. 23.
  Fijten GH, Muris JW, Starmans R, Knottnerus JA, Blijham GH, Krebber TF. The incidence and outcome of rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1993; 10: 283–287PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Spaan JA. Wouden JC van der. Diagnostisch delay bij mamma-, colorectale en testistumoren. Huisarts Wet 1989; 32: 134–136Google Scholar
 25. 25.
  Hartley GC. Rectal bleeding. Aust Fam Physician 2000; 29: 829–833PubMedGoogle Scholar
 26. 26.
  Sladden MJ, Thomson AN. How do general practitioners manage rectal bleeding? Aust Fam Physician 1998; 27: 78–82PubMedGoogle Scholar
 27. 27.
  Wauters H, Van CV, Buntinx F. Rectal bleeding and colorectal cancer in general practice: diagnostic study. BMJ 2000; 321: 998–999PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Lisdonk EH van den. Neoplasmata van het onderste deel van de tractus digestivus. In: Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FJA, et al. Ziekten in de huisartspraktijk. Utrecht: Bunge; 1998: 66–67Google Scholar
 29. 29.
  Corman ML. Diverticular disease. In: Corman ML, editor. Colon and rectal surgery. 1998.Google Scholar
 30. 30.
  Keighley MRB, Williams NS. Polypoid disease and polyposis syndromes. In: Keighley MRB, Williams NS, editors. Surgery of the anus, rectum and colon. 1993; 760–829Google Scholar
 31. 31.
  Jeekel J. Tumoren van de dunne en dikke darm. In: Velde CJH van de, Bosman FT, Wagener DJT, editors. Oncologie 2001; 365–79Google Scholar
 32. 32.
  Visser O, Coebergh JW, Schouten LJ, et al. Incidence of cancer in the Netherlands 1997: Ninth report of the Netherlands cancer registry. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra; 2001.Google Scholar
 33. 33.
  Loenhout RM van. [Severe anal blood loss; how to proceed?]. Ned Tijdschr Geneeskd 1986; 130: 1545–1548PubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Manten HD, Green JA. Acute lower gastrointestinal bleeding. A guide to initial management. Postgrad Med 1995; 97: 154–157Google Scholar
 35. 35.
  Elta H. Approach to the patient with gross gastrointestinal bleeding. In: Yamada T, editor. Textbook of gastroenterology. 1995; 671–98Google Scholar
 36. 36.
  Vernava AM, III, Moore BA, Longo WE, Johnson FE. Lower gastrointestinal bleeding. Dis Colon Rectum 1997; 40: 846–858PubMedCrossRefGoogle Scholar
 37. 37.
  Zuckerman DA, Bocchini TP, Birnbaum EH. Massive hemorrhage in the lower gastrointestinal tract in adults: Diagnostic imaging and intervention. Am J Roentgenol 1993; 161: 703–711Google Scholar
 38. 38.
  Ellis DJ, Reinus JF. Lower intestinal hemorrhage. Crit Care Clin 1995; 11: 369–389PubMedGoogle Scholar
 39. 39.
  Potter GD, Sellin JH. Lower gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Clin North Am 1988; 17: 341–356PubMedGoogle Scholar
 40. 40.
  Siersema PD, Buuren HR van, Blankenstein M van. Anal blood loss: remember the thermometer! Ned Tijdschr Geneeskd 1996; 140: 233–235PubMedGoogle Scholar
 41. 41.
  Billingham RP. The conundrum of lower gastrointestinal bleeding. Surg.Clin North Am 1997; 77: 241–252CrossRefGoogle Scholar
 42. 42.
  Bono MJ. Lower gastrointestinal tract bleeding. Emerg. Med Clin North Am 1996; 14: 547–556CrossRefGoogle Scholar
 43. 43.
  Goulston KJ, Cook I, Dent OF. How important is rectal bleeding in the diagnosis of bowel cancer and polyps? Lancet 1986; 2: 261–265PubMedCrossRefGoogle Scholar
 44. 44.
  Wigersma L. Adviezen bij aambeien en pruritus ani. Huisarts Wet 1997; 40: 204–209Google Scholar
 45. 45.
  Otter R. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom (HNPCC) of Lynchsyndroom. In: Otter R, editor. Richtlijnen IKN. 2000; 83–6Google Scholar
 46. 46.
  Nagengast FM, Kaandorp CJ. Herziene CBO-richtlijn Follow-up na poliepectomie. Ned Tijdschr Geneeskd 2001; 145: 2022–2025PubMedGoogle Scholar
 47. 47.
  Otter R. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het rectumcarcinoom. In: Otter R, editor. Richtlijnen IKN. 2000; 55–74Google Scholar
 48. 48.
  Otter R. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van familiaire adenomateuze polyposis (FAP). In: Otter R, editor. Richtlijnen IKN. 2000; 80–2Google Scholar
 49. 49.
  Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, Tops CM, Fodde R, Vasen HF. Genetics of colorectal cancer. I. Nonpolyposis and polyposis forms of hereditary colorectal cancer. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 1201–1206PubMedGoogle Scholar
 50. 50.
  Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, Tops CM, Fodde R, Vasen HF. Genetics of colorectal cancer. II. Hereditary background of sporadic and familial colorectal cancer. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 1207–1211PubMedGoogle Scholar
 51. 51.
  Vasen HF, Nagengast FM, Griffioen G, Kleibeuker JH, Menko FH, Taal BG. Periodic colonoscopic examinations of persons with a positive family history for colorectal cancer. Work Group ‘Hereditary non-polyposis- colon-rectum cancers’. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 1211–1214PubMedGoogle Scholar
 52. 52.
  Jongh TOH de. Diagnostische instrumenten. In: Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM, editors. Het geneeskundig proces, van klacht naar therapie. Maarssen: 1999; 81–102Google Scholar
 53. 53.
  Fijten GH, Starmans R, Muris JW, Schouten HJ, Blijham GH, Knottnerus JA. Predictive value of signs and symptoms for colorectal cancer in patients with rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1995; 12: 279–286PubMedCrossRefGoogle Scholar
 54. 54.
  Commissie farmaceutische hulp van het college voor zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen; 2003.Google Scholar
 55. 55.
  Lawrence MA, Hooks VH, III, Bowden TA, Jr. Lower gastrointestinal bleeding. A systematic approach to classification and management. Postgrad Med 1989; 85: 89–88, 100.PubMedGoogle Scholar
 56. 56.
  Hennigan TW, Franks PJ, Hocken DB, Allen-Mersh TG. Rectal examination in general practice. BMJ 1990; 301: 478–480PubMedCrossRefGoogle Scholar
 57. 57.
  Hobbs FD. ABC of colorectal cancer: The role of primary care. BMJ 2000; 321: 1068–1070CrossRefGoogle Scholar
 58. 58.
  Kronborg O, Fenger C, Olsen J, Jorgensen OD, Sondergaard O. Randomised study of screening for colorectal cancer with faecal-occult-blood test. Lancet 1996; 348: 1467–1471PubMedCrossRefGoogle Scholar
 59. 59.
  Allison JE, Tekawa IS, Ransom LJ, Adrain AL. A comparison of fecal-occult-blood tests for colorectalcancer screening. N Engl J Med 1996; 334: 155–159PubMedCrossRefGoogle Scholar
 60. 60.
  Lieberman DA, Harford WV, Ahnen D. One-time screening for colorectal cancer with combined fecal occult-blood testing and examination of the distal stool. N Engl J Med 2001; 345: 555–560PubMedCrossRefGoogle Scholar
 61. 61.
  Bosch WJHM van den. Proctoscopie door de huisarts: wanneer en hoe? Huisarts Wet 1989; 32: 66–68Google Scholar
 62. 62.
  Bekker JP, Berg FA van den, Dijkstra O. De proctoscoop: Een nuttig instrument voor de huisarts. Huisarts Wet 1989; 32: 418–419Google Scholar
 63. 63.
  Henry MM. Rectal bleeding. In: Boucher IAD, Ellis H, Fleming PR, editors. Index of differential diagnosis. 1996; 570–1Google Scholar
 64. 64.
  Sorensen HT, Ejlersen E, Moller-Petersen J, Rasmussen HH, Olesen F. Overall use of proctoscopy in general practice and possible relation to the stage of rectal cancer. Fam Pract 1992; 9: 145–148PubMedCrossRefGoogle Scholar
 65. 65.
  Isaacs KL. Severe gastrointestinal bleeding. Clin Geriatr. Med 1994; 10: 1–17PubMedGoogle Scholar
 66. 66.
  Chalasani N, Clark WS, Wilcox CM. Blood urea nitrogen to creatinine concentration in gastrointestinal bleeding: a reappraisal. Am J Gastroenterol 1997; 92: 1796–1799PubMedGoogle Scholar
 67. 67.
  Shearman DJC, Finlayson NDC. Gastrointestinal bleeding. In: Shearman DJC, Finlayson NDC, editors. Diseases of the gastrointestinal tract and liver. 1989; 281–310Google Scholar
 68. 68.
  Jensen DM, Machicado GA. Diagnosis and treatment of severe hematochezia. The role of urgent colonoscopy after purge. Gastroenterology 1988; 95: 1569–1574PubMedGoogle Scholar
 69. 69.
  Leitman IM, Paull DE, Shires GT, III. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Ann Surg 1989; 209: 175–180PubMedCrossRefGoogle Scholar
 70. 70.
  Kouraklis G, Misiakos E, Karatzas G, Gogas J, Skalkeas G. Diagnostic approach and management of active lower gastrointestinal hemorrhage. Int Surg 1995; 80: 138–140PubMedGoogle Scholar
 71. 71.
  Wagner HE, Stain SC, Gilg M, Gertsch P. Systematic assessment of massive bleeding of the lower part of the gastrointestinal tract. Surg Gynecol Obstet 1992; 175: 445–449PubMedGoogle Scholar
 72. 72.
  Jensen DM, Machicado GA, Jutabha R, Kovacs TO. Urgent colonoscopy for the diagnosis and treatment of severe diverticular hemorrhage. N Engl J Med 2000; 342: 78–82PubMedCrossRefGoogle Scholar
 73. 73.
  Stuurgroep aanvullende diagnostiek. Diagnostisch kompas. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen; 2003.Google Scholar
 74. 74.
  Rosendaal GM van, Sutherland LR, Verhoef MJ, Bailey RJ, Blustein PK, Lalor EA, et al. Defining the role of fiberoptic sigmoidoscopy in the investigation of patients presenting with bright red rectal bleeding. Am J Gastroenterol 2000; 95: 1184–1187PubMedCrossRefGoogle Scholar
 75. 75.
  Ritsema GH, Batenburg PL, Thun CJ. Diagnosis of neoformations in the colon; radiography or illumination? Ned Tijdschr Geneeskd 1991; 135: 1297–1301PubMedGoogle Scholar
 76. 76.
  Winawer SJ, Stewart ET, Zauber AG, Bond JH, Ansel H, Waye JD, et al. A comparison of colonoscopy and double-contrast barium enema for surveillance after polypectomy. National Polyp Study Work Group. N Engl J Med 2000; 342: 1766–1772Google Scholar
 77. 77.
  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Poliepectomie. Utrecht: CBO; 2000.Google Scholar
 78. 78.
  Roncoroni L, Pietra N, Violi V, Sarli L, Choua O, Peracchia A. Delay in the diagnosis and outcome of colorectal cancer: a prospective study. Eur J Surg Oncol 1999; 25: 173–178PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • L. Reedijk
  • 1
 • K. Reenders
  • 2
 • J. H. Kleibeuker
  • 3
 1. 1.Rijksuniversiteit GroningenGroningen
 2. 2.Gepensioneerd huisarts en gepensioneerd hoofddocent afdeling HuisartsgeneeskundeRijksuniversiteit GroningenGroningen
 3. 3.Rijksuniversiteit GroningenGroningen

Personalised recommendations