Advertisement

Obstipatie

 • H. Koch
 • E. M. H. Mathus-Vliegen

Obstipatie is te definiëren als een voor de betrokkene abnormaal (veranderd) defecatiepatroon waarbij te weinig, te harde en/of te moeilijk produceerbare ontlasting wordt geloosd.1

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verhey ThJM. Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk (4e gew. druk). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2001.Google Scholar
 2. 2.
  Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, et al. Functional bowel disorders and functionals abdominal pain. Gut 1999; 45 (Suppl II): 43–47Google Scholar
 3. 3.
  Bassoti G, Bellini M, Pucciani F, et al. An extended assessment of bowel habits in a general population. World J Gastroenterol 2004; 10(5): 713–716Google Scholar
 4. 4.
  Pinkhof-Hilfman. Geneeskundig Woordenboek (10e herz. en uitgebr. druk). Houten: Bohn, Scheltema & Holkema; 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: Klachten en aandoeningen in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM; 2004.Google Scholar
 6. 6.
  Higgins PDR, Johanson JF. Epidemiology of constipation in North America: A systematic review. Am J Gastroenterol 2004; 99(4): 750–759PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Irvine EJ, Ferrazzi S, Pare P, et al. Health-related quality of life in functional GI disorders: focus on constipation and resource utilization. Am J Gastroenterol 2002; 97: 1986–1993PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Mason HJ, Serrano-Ikkos E, Kamm MA, et al. Psychological morbidity in women with idiopathic constipation. Am J Gastroenterol 2000; 95: 2852–2857PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamerts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 10. 10.
  Guyton AC. Textbook of medical physiology (7th ed). Philadelphia: Saunders; 1986.Google Scholar
 11. 11.
  Isselbacher KJ. Harrisons’ principles of internal medicine (13th ed). New York: McGraw-Hill; 1994.Google Scholar
 12. 12.
  Hopcroft K, Fonte V. Symptom sorter (2nd ed). Abingdon, Radcliff Medical Press; 2003.Google Scholar
 13. 13.
  Commissie Aanvullende Diagnostiek van het College voor zorgverzekeringen. Diagnostisch kompas 2003. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen; 2003.Google Scholar
 14. 14.
  Larsen PR. Williams Textbook of Endocrinology (10th ed). Philadelphia: Saunders; 2003.Google Scholar
 15. 15.
  Hoffman R. Hematology: Basic principles and practice (3rd ed). New York: Churchill Livingstone Inc; 2000.Google Scholar
 16. 16.
  Wald A. Diagnosis of constipation in primary and secondary care. Rev Gastroenterol Disord 2004; 4 (suppl 2): s28-s33.PubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Locke GR, Pemberton JH, Phillips SF. AGA technical review on constipation. Gastroenterology 2000; 119: 1766–1778PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • H. Koch
  • 1
 • E. M. H. Mathus-Vliegen
  • 2
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Gastro-enteroloogAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations