Advertisement

Mictie, pijnlijke

 • H. Eekhof
 • T. M. de Reijke
 • H. G. L. M. Grundmeijer

Pijnlijke mictie wordt in dit hoofdstuk gedefinieerd als een pijnlijk, branderig of onbehaaglijk gevoel gerelateerd aan het plassen.1

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Judy D, Bremnor JD, Sadovsky R. Evaluation of dysuria in adults. Am Fam Physician 2002 Apr 15; 65(8): 1589–1596Google Scholar
 2. 2.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 3. 3.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose: Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 4. 4.
  Diagnostisch kompas Diemen. College voor Zorgverzekeraars; 2003.Google Scholar
 5. 5.
  Neeling AJ de, Pelt W van, Hendrix MGR, et al. Antibiotica resistentie in Nederland. Deel I: Inleiding Infectieziektenbulletin. 1997: 8 (9); 187.Google Scholar
 6. 6.
  Schröder FH, Boevé E, et al. Praktische urologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1996.Google Scholar
 7. 7.
  Bangma CH, et al. Urologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 8. 8.
  Hooton TM, Scholes D, Hughes JP, et al. A prospective study of risk factors for symptomatic urinary tract infection in young women. N Engl J Med 1996 Aug 15; 335 (7): 468–474CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Centraal begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing. Consensus urineweginfecties. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg; 1999.Google Scholar
 10. 10.
  Lipsky BA. Prostatitis and urinary tract infection in men: what’s new; what’s true? Am J Med Volume March 1999; 106 (3): 327–334Google Scholar
 11. 11.
  Wigersma L, Fokke HE, van Malenstein MM, et al. NHG-Standaard Urethritis bij mannen. Huisarts Wet: april 1996.Google Scholar
 12. 12.
  Horner PJ, Gilroy CB, Thomas BJ, et al. Association of Mycoplasma genitalium with acute non-gonococcal urethritis. Lancet 1993; 342: 582–585PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Centraal begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing. Consensus seksueel overdraagbare aandoeningen en herpes neonatorum. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg; 2002.Google Scholar
 14. 14.
  Dekker JH, Veehof LJG, Heeres PH, et al. NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease. Huisarts Wet; juni 1995.Google Scholar
 15. 15.
  Krieger JN, Ross SO, Penson DF, Riley DE. Symptoms and inflammation in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Urology 2002 december; 60.Google Scholar
 16. 16.
  Krieger JN, Egan KJ, Ross SO, et al. Chronic pelvic pains represent the most prominent urogenital symptoms of chronic prostatitis. Adult urology 1996; 48(5): 715–722Google Scholar
 17. 17.
  Nickel JC. Interstitial cystitis. Etiology, diagnosis, and treatment. Can Fam Physician 2000 Dec; 46 (12): 2430–2434, 2437–2440PubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Metts JF. Interstitial cystitis: urgency and frequency syndrome. (review) Am Fam Physician 2001 Oct 1; 64.Google Scholar
 19. 19.
  Isselbacher KJ, Braunwald E, Wilson JD, et al. Harrison’s principles of internal medicine; 1994.Google Scholar
 20. 20.
  Bent S, Nallamothu BK, Simel DL, et al. Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection? JAMA 2002 May 22-29; 287(20): 2701–2710PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Timmermans AE, Walter AEGM, Duijn NP van, Timmerman CP. De diagnostische waarde van urineonderzoek in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1996; 39(4).Google Scholar
 22. 22.
  Kurowski K. The women with dysuria. Am Fam Physician. 1998 May 1; 57(9): 2155–2164, 2169–2170PubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Timmermans AE, Baselier PJAM, Winkens RAG, Arets H, Wiersma Tj. NHG-Standaard Urineweginfecties. Huisarts Wet; december 1999.Google Scholar
 24. 24.
  Mouton JW, Goessens WHF, Meijden WI van der, Verkooyen RP. Diagnostiek van Chlamydia trachomatis: wat is de gouden standaard? Infectieziektenbulletin 1998; 9(10).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • H. Eekhof
  • 1
 • T. M. de Reijke
  • 1
 • H. G. L. M. Grundmeijer
  • 2
 1. 1.Academisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.afdeling HuisartsgeneeskundeAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations