Advertisement

Koorts bij volwassenen

 • H. de Vries
 • M. A. van Agtmael
 • J. F. Bastiaans
Chapter
 • 2.9k Downloads

Koorts is in ons land gedefinieerd als een lichaamstemperatuur hoger dan 38,0 °C bij een persoon in rust, rectaal gemeten.1 In de Angelsaksische literatuur vindt men ook wel 38,3 °C als grenswaarde. Koorts is een in principe gezonde reactie op weefselschade en daarmee een van de belangrijkste en meest voorkomende symptomen van ziekte.2 Het geldt als klassiek voorbeeld van een diagnostisch probleem. Dit is in Harrison’s Principles of internal medicine verwoord als: ‘It is in the diagnosis of a febrile illness that the science and art of medicine come together.’3 Hiermee is ook de moeilijkheid van het probleem aangegeven. De oorzaken van koorts zijn uitermate talrijk en divers, zodat aan een beschrijving van de diagnostische methoden noodzakelijkerwijze beperkingen moeten worden opgelegd. Dit hoofdstuk gaat daarom alleen in op de diagnostiek van koorts als nieuwe klacht (minder dan twee weken aanwezig) bij ambulante, immuuncompetente volwassenen. De diagnostiek bij volwassenen met koorts in het ziekenhuis, bij mensen met een gestoorde afweer en bij mensen die recent in het buitenland zijn geweest, valt buiten het bestek van dit boek. Hierboven is het hoofdstuk Koorts bij kinderen opgenomen. Gezien de uitgebreidheid van het onderwerp kon ook de evidence van de aanbevolen diagnostiek slechts in beperkte mate achterhaald worden.

Literatuur

 1. 1.
  Meer J van der, Laar A van ’t. Anamnese en lichamelijk onderzoek. Utrecht: Elsevier; 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Cecil RL, Goldman L, Claude Bennet J, eds. Cecil Textbook of Medicine. Philadelphia: Saunders; 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Dinarello CA, Gelfand JA. Fever and hyperthermia. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, et al., eds. Harrison’s Principles of Internal medicine. Tokyo: McGraw-Hill; 2001: 91–95Google Scholar
 4. 4.
  Eskerud JR, Laerum E, Fagerthun H, et al. Fever in general practice. I. Frequency and diagnoses. Fam Pract 1992; 9: 263–269PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Hirschmann JV. Fever of unknown origin in adults. Clin Infect Dis 1997; 24: 291–302PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  O’Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Practice guidelines for evaluating new fever in critically ill patients. Clin Infect Dis 1998; 26: 1042–1059PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar zi ekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 8. 8.
  Eskerud JR, Hoftvedt BO, Laerum E. Fever: knowledge, perception and attitudes. Results from a Norwegian population study. Fam Practice 1991; 8: 32–36CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Fletcher JL, Creten D. Perceptions of fever among adults in a family practice setting. J Fam Practice 1986; 22: 427–430Google Scholar
 10. 10.
  Okkes I, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 11. 11.
  Whitby M. The febrile patient. Aust Fam Phys 1993; 22: 1753–1761Google Scholar
 12. 12.
  Bone RC. Toward an epidemiology and natural history of SIRS (systemic inflammatory response syndrome). JAMA 1992; 268: 3452–3455PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA (red.). Acute geneeskunde. Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999: 255–276Google Scholar
 14. 14.
  Davis JP, Chesney PJ, Wand PJ, et al. Toxic-shock syndrome: epidemiologic features, recurrence, risk factors, and prevention. N Engl J Med 1980; 303: 1429–1435PubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Knockaert DC, Vanneste IJ, Vanneste SB, et al. Fever of unknown origin in the 1980s. An update of the diagnostic spectrum. Arch Intern Med 1992; 152: 51–55PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Kleijn EM de, Lier HJ van, Meer JW van der. Fever of unknown origin (FUO). II. Diagnostic procedures in a prospective multicenter study of 167 patients. The Netherlands FUO Study Group. Medicine 1997; 76: 401–414PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Kleijn EMHA de, Vandenbroucke JP, Meer J van der and the Netherlands FUO Study Group. Fever of unknown origin (FUO). I. A prospective multicenter study of 167 patients with FUO, using fixed epidemiologic entry criteria. Medicine 1997; 76: 392–400PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Knockaert DC, Dujardin KS, Bobbaers HJ. Long-term follow-up of patients with undiagnosed fever of unknown origin. Arch Intern Med 1996; 156: 618–620PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Tal S, Guller V, Gurevich A, et al. Fever of unknown origin in the elderly. J Int Med 2002; 252: 295–304CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Yoshikawa TT, Norman DC. Approach to fever and infection in the nursing home. J Am Geriatr Soc 1996; 44: 74–82PubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Heineman MJ, Bleker OP, Evers, et al. (red). Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999.Google Scholar
 22. 22.
  Mendelson M. Fever in the immunocompromised host. Emerg Clin North Am 1198; 4: 761–779Google Scholar
 23. 23.
  Buckley RG, Conine M. Reliability of subjective fever in triage of adult patients. Ann Emerg Med 1996; 27: 693–695PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Attia J, Hatala R, Cook DJ, et al. Does this adult patient have acute meningitis? JAMA 1999; 282: 175–181PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Oostenbrink R, Moons KGM, Donders ART, et al. Prediction of bacterial meningitis in children with meningeal signs: reduction of lumbar punctures. Acta Pediatrica 2001; 90: 611–617CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Seller RH. Differential diagnosis of common complaints. 4th ed. Philadelphia: Saunders, 2000.Google Scholar
 27. 27.
  Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2000.Google Scholar
 28. 28.
  Leusden HAIM van (red). Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen; 2003.Google Scholar
 29. 29.
  Knottnerus JA. Medical decision making by general practitioners and specialists. Fam Practice 1991; 8305–8307Google Scholar
 30. 30.
  Peters RP, Agtmael MA van, Danner SA, et al. New developments in the diagnosis of bloodstream infections Lancet Infect Dis 2004; 4: 751–760Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • H. de Vries
  • 1
 • M. A. van Agtmael
  • 2
 • J. F. Bastiaans
  • 3
 1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en EMGO-InstituutVrije Universiteit AmsterdamAmsterdam
 2. 2.VU medisch centrumAmsterdam
 3. 3.afdeling HuisartsgeneeskundeVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations