Advertisement

Buikpijn, acute

 • M. K. van Alphen
 • H. de Vries
 • S. A. de Beer
 • D. de Jong

Onder buikpijn verstaan we pijn die aangegeven wordt in de regio abdominalis. Deze wordt begrensd door ribbenboog, diafragma, laterale randen van de erector spinae, bekkenkam, ligamentum inguinale en symfyse. Een aantal organen in de buikholte bevindt zich deels achter de thoraxwand (lever, milt en nieren) of in het kleine bekken (uterus, adnexen en rectum). In dit hoofdstuk wordt ook pijn in de flank gerekend tot buikpijn. Acute buikpijn kan overigens ook een niet-abdominale oorzaak hebben zoals een myocardinfarct of longembolie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Goris RJA. Acute buikpijn. In: Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA (red.). Acute geneeskunde. Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999: 167–178Google Scholar
 2. 2.
  Krebber ThFWA. Acute buikpijn in de eerste en tweede lijn [dissertatie]. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg; 1988.Google Scholar
 3. 3.
  Heineman MJ, Bleker OP, Evers JLH, et al. (red.) Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999: 559–572Google Scholar
 4. 4.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Göransson J, Lasson A. Decision making in acute abdominal pain – accuracy, costs and availability of various diagnostic methods. Theor Surg 1993; 8: 44–52Google Scholar
 6. 6.
  Sanson T, O’Keefe KP. Evaluation of abdominal pain in the elderly. Emerg Med Clin North Am 1996; 14: 615–626PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Weel C van. Analyse van gemiste appendicitis acuta: vooralsnog geen basis voor een beter beleid. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146: 1477–1479PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Keeman JN, Wesdorp ICE. Acute buikpijn. In: Keeman JN, Schade E (red.). Spoedeisende geneeskunde voor de huisarts. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1997: 76–104Google Scholar
 9. 9.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 10. 10.
  Bruppacher R, Gyr N, Fisch T. Abdominal pain, indigestion, anorexia, nausea and vomiting. Ballière’s Clin Gastroenterol 1988; 2: 275–293CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Lammes FB. Praktische gynaecologie. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1992: 159.Google Scholar
 12. 12.
  Staniland JR, Ditchburn J, Dombal FT de. Clinical presentation of acute abdomen. Study of 600 patients. BMJ 1972; 3: 393–398PubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  John H, Neff U, Kelemen M. Appendicitis diagnosis today: clinical and ultrasonic deductions. World J Surg 1993; 17: 143–149CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Saegasser F. The acute abdomen. Clin Gastroenterol 1981; 10: 141–143Google Scholar
 15. 15.
  Purcel TB. Nonsurgical and extraperitoneal causes of abdominal pain. Emerg Clin North Am 1989; 7: 721–740Google Scholar
 16. 16.
  Pearigen PD. Unusual causes of abdominal pain. Emerg Clin North Am 1996; 14: 593–613CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Stone R. Primary care diagnosis of acute abdominal pain. Nurse Pract 1996; 21: 19–39PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Roy S, Weinersheimer P. Nonoperative causes of abdominal pain. Surg Clin North Am 1997; 77: 1433–1454PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Reng M, Lock G, Messmann H, et al. Praeklinische Notfallmedizin. Akutes Abdomen. Der Internist 1998; 39: 161–170PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Kramer WLM, Beerens RG, Broekhuizen AH, et al. Klinische chirurgie. Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999.Google Scholar
 21. 21.
  Numans ME, Wit NJ de, Geerdes RHM, et al. NHG-Standaard Maagklachten. In: Thomas S, Geijer RMM, Laan JR van der, et al. (red.). NHG-Standaarden voor de huisarts II. Utrecht: Bunge; 1996: 211–223Google Scholar
 22. 22.
  Kelso LA, Kugelmas M. Nontraumatic abdominal pain. AACN Clin Issues 1997; 8: 437–448PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Dombal FT de. Acute abdominal pain in the elderly. J Clin Gastroenterol 1994; 19: 331–335PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Bell R. Diagnosing the causes of abdominal pain in children. Practitioner 1996; 240: 598–604PubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Rodeck B. Acute abdominal pain in childhood. MMW Fortschr Med. 2004 Apr 29; 146: 36–39PubMedGoogle Scholar
 26. 26.
  Eskelinen M, Ikonen J, Liponen P. Clinical diagnosis of acute appendicitis. A prospective study of patients with acute abdominal pain. Theor Surg 1992; 7: 81–85Google Scholar
 27. 27.
  Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 1986; 15: 557–564PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Izbicki JR, Knoefel WT, Wilker DK, et al. Accurate diagnosis of acute appendicitis: a retrospective and prospective analysis of 686 patients. Eur J Surg 1992; 158: 227–231PubMedGoogle Scholar
 29. 29.
  Bemelman WA, Kievit J. Fysische diagnostiek – loslaatpijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 300–303PubMedGoogle Scholar
 30. 30.
  Dixon JM, Elton RA, Rainey JB, et al. Rectal examination in patients with pain in the right lower quadrant of the abdomen. BMJ 1991; 302: 386–388PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Rasmussen OO, Hoffman J. Assessment of the reliability of the symptoms and signs of acute appendicitis. J Royal Coll Surg 1991; 36: 373.Google Scholar
 32. 32.
  Wolfe JM, Smithline HA, Phipen S, et al. Does morphine change the physical examination in patients with acute appendicitis? Am J Emerg Med 2004; 22: 280–285PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Franke C, Ohmann C, Yang Q. Clinical value of diagnostic score for appendicitis: results of prospective intervention study. Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd 1998; 115 (Suppl I): 511–515PubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Paterson-Brown S, Vipond MN. Modern aids to clinical decision-making in the acute abdomen. Br J Surg 1990; 77: 13–18PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Leusden HAIM van (red.). Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen; 2003.Google Scholar
 36. 36.
  Keeman JN. Veelal geen meerwaarde van nieuwe beeldvormende technologie bij diagnostiek van de acute buik. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 2225–2228PubMedGoogle Scholar
 37. 37.
  Hayes R. Abdominal pain: general imaging strategies. Eur Radiol 2004; 30 Jan (e-pub).Google Scholar
 38. 38.
  Vegar-Zubovic S, Lincender L, Dizdarevic S, et al. Ultrasound in the diagnosis and differential diagnosis of acute appendicitis in childhood. Med Arch 2003; 57: 233–236Google Scholar
 39. 39.
  Lambert MJ, Villa M. Gynecologic ultrasound in emergency medicine. Emerg Med Clin North Am. 2004; 22: 683–696PubMedCrossRefGoogle Scholar
 40. 40.
  Mahler CW, Boermeester MA, Stoker J, et al. Diagnostische modaliteiten bij de diagnostiek van volwassen patiënten met acute buikpijn. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148: 2474–2480PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • M. K. van Alphen
  • 1
 • H. de Vries
  • 2
 • S. A. de Beer
 • D. de Jong
  • 3
 1. 1.VU medisch centrumAmsterdam
 2. 2.afdeling Huisartsgeneeskunde en EMGO-InstituutVrije Universiteit AmsterdamAmsterdam
 3. 3.VU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations