Advertisement

Knobbel in de borst

 • H. G. L. M. Grundmeijer
 • E. H. Hochheimer
 • E. de Jong
 • G. J. den Heeten

Als een patiënt het spreekuur van de huisarts bezoekt omdat zij een knobbel in de borst heeft ontdekt, zal ze bezorgd zijn. Vaak zal achter deze klacht de hulpvraag: is het kanker? schuilgaan. Ook de arts zal bij deze klacht de diagnose borstkanker overwegen en zijn of haar handelen daarop afstemmen. Vooropgesteld dient echter te worden dat de meeste knobbels benigne van aard zullen zijn. Aan de andere kant is borstkanker een van de meest voorkomende maligniteiten (bij een op acht à tien vrouwen). In geen enkel ander land is de kans op mammacarcinoom zo groot. Een sluitende verklaring voor deze grote kans is nog steeds niet gevonden De dokter staat voor de opgave op efficiënte wijze een maligniteit zo snel mogelijk uit te sluiten of te bevestigen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Olsen O, Gotzsche PC. Screening for breast cancer with mammography. (Cochrane review). The Cochrane Library: Issue 4; 2001.Google Scholar
 2. 2.
  Beusemans GHMI, De Geus CA, Hinloopen R, et al. NHG-Standaard Mammografie. Huisarts en Wetenschap: 1990; 33: 26–32Google Scholar
 3. 3.
  Meijboom-de Jong B, Veen WA van. Borstzelfonderzoek. Huisarts en Wetenschap 1984; 27: 421–5Google Scholar
 4. 4.
  Thomas DB, Dao Li Gao, Self SG, et al. Randomized Trial of Breast self-examination in Shanghai: Methodology and Preliminary Results. J Nat Cancer Institute 1997; 89: 5.Google Scholar
 5. 5.
  Duijm LEM. Breast imaging for general practice: A transmural management study. Dissertation. Utrecht: Faculteit Geneeskunde Universiteit van Utrecht; 1998.Google Scholar
 6. 6.
  Lister D, Evanbs AJ, Burell HC, et al. The accuracy of breast ultrasound in the evaluation of clinically benign discrete, symptomatic breast lumps. Clin Radiol 1998; 53(7): 490–492PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Berek JS. Gynecology, 12th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1997.Google Scholar
 8. 8.
  Robbins SL. Pathologic Basis of Disease. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1994.Google Scholar
 9. 9.
  Hunter TB, Roberst CC, Hunt KR, Fajardo NL. Occurence of fibroadenomas in postmenopausal women referred for breast biopsy. J Am Geriatr Soc 1996; 44(1): 61–64PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Tilanus-Linthorst MMA. Gunstige resultaten van periodieke controle bij vrouwen met verhoogd risico van borstkanker; retrospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneesk 1995; 139 (9): 445–449Google Scholar
 11. 11.
  Offit K, Brown KI. Quantitating familial cancer risk: a resource for clinical oncologists (review). J Clin Oncol 1994; 12: 1724–1736PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Duijm LEM, Guit GL, Hendriks JH, et al. Value of breast imaging in women with painful breasts: observational follow up study. Br Med J 1998; 317: 1492–1495Google Scholar
 13. 13.
  Chalabian J, Dunnigton G. Does our current assessment assure competency in clinical breast evaluation. Am J Surg 1998; 175(6): 497–502PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Saiz E, Toonkle R, Poppiti TJ, et al. Infiltrating breast carcinoma smaller than 0,5 centimeters: is lymph node dissection necessary? Review. Cancer. 1999; 85(10): 2206–2211Google Scholar
 15. 15.
  Heeten GJ den, Rooij WJ van, Roukema JA. Echografie is van belang als aanvullend onderzoek bij mammografie. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137 (46): 2378–2383Google Scholar
 16. 16.
  Duijm LEM, Zaat JO, Koon AR, et al. Sensitivity, specificity and predictive values of breast imagining in the detection of cancer. Britisch Journal of Cancer 1997; 76: 377–381Google Scholar
 17. 17.
  Helvie MA, Pennes DR, Rebner M, et al. Mammographic follow-up of low-suspicion lesions: compliance rate and diagnostic yield. Radiology 1991; 178: 155–158PubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Perre CL, de Hoohe P, Hustinx PA, et al. Echografisch onderzoek van de palpabele mammatumor zeer waardevol. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137: 2347–2049Google Scholar
 19. 19.
  Lister D. The accuracy of breast ultrasound in the evaluation of clinically benign discrete, symptomatic breast lumps. Clin Radiol 1998; 53(7): 490–492PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Okkes JM, Oskam SK, lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Uitgeverij Coutinho; 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • H. G. L. M. Grundmeijer
  • 1
 • E. H. Hochheimer
  • 2
 • E. de Jong
  • 3
 • G. J. den Heeten
  • 4
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.afdeling Huisartsgeneeskunde, divisie Public Health, Academisch Medisch CentrumUniversiteit van AmsterdamAmsterdam
 3. 3.afdeling Chirurgie, Academisch Medisch CentrumUniversiteit van AmsterdamAmsterdam
 4. 4.afdeling radiologie, Academisch Medisch CentrumUniversiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations