Advertisement

Hoesten

 • A. P. E. Sachs
 • T. O. H. de Jongh
 • Th. J. M. Verheij
 • P. J. van den Broek

Hoest is een door prikkeling van de slijmvliezen veroorzaakte plotselinge uitstoting van lucht, die gepaard gaat met een eigenaardig schurend geluid.1 Een hoestreflex is fysiologisch en noodzakelijk om de luchtwegen te reinigen en is een belangrijk defensiemechanisme om overvloedige slijmsecretie en corpora aliena uit de luchtwegen te verwijderen. Onderscheid wordt gemaakt tussen acute hoest (korter dan drie weken), subacute hoest (drie tot acht weken) en chronische hoest (langer dan acht weken).2 3 4

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Dale JH van. Groot woordenboek der Nederlandse taal. 12th ed. Utrecht: Van Dale lexicografie; 1992.Google Scholar
 2. 2.
  Irwin RS, Boulet LP, Cloutier MM, et al. Managing cough as a defense mechanism and as a symptom. A conscensus panel report of the American College of Chest Physicians. Chest 1998; 114 (suppl): 133–181Google Scholar
 3. 3.
  Irwin RS, Madison JM. The diagnosis and treatment of cough. N Engl J Med 2000; 343: 1715–1721PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Verheij ThJM, Salome PhL, Bindels PJ et al. NHG-Standaard acuut hoesten. Huisarts Wet 2003; 46 (9): 496–506Google Scholar
 5. 5.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 6. 6.
  Thiadens HA, Postma DS, Bock GH de, et al. Asthma in adult patients presenting with symptoms of acute bronchitis in general practice and community health. Scand J of Fam health care. 2000; 18: 188–192CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Thiadens HA, Bock GH de, Dekker FW, et al. Identifying asthma and chronic obstructive pulmonary disease in patients with persistent cough presenting to general practitioners: a descriptive study. BMJ 1998; 1286–90Google Scholar
 8. 8.
  Hueston WJ. Cough. In: Weiss BD, editor. Twenty common problems in primary care. New York: McGraw- Hill; 1999: 181–205Google Scholar
 9. 9.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede nationale studie naar ziekte en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 10. 10.
  Chang AB, Asher MI. A review of cough in children. Journal of Asthma 2001; 38 (4): 299–309PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Verhey TJM. Acute bronchitis in general practice. Dissertation. Leiden; 1995.Google Scholar
 12. 12.
  French CL, Irwin RS, Curley FJ, et al. Impact of chronic cough on quality of life. Arch Intern Med 1998; 158: 1657–1661PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FJA, et al. Ziekten in de huisartspraktijk. 4e druk. Maarssen: Elsevier/Bunge; 2003.Google Scholar
 14. 14.
  Bergh, KD. The patient’s differential diagnosis: Unpredictable concerns in visits for acute cough. J Fam Pract 1998; 46: 153–158PubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Molen T van der. Symptoms scores in COPD patients. Abstract. ATS symposium San Diego. Am J Respir Dis Crit Care Med 1999; 6 (suppl).Google Scholar
 16. 16.
  Widdicombe JG. Neurophysiology of the cough reflex. Eur Respir J; 1995; 8: 1193–1202PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Remes J, Miettinen H, Reunanen A, et al. Validity of clinical diagnosis of heart failure in primary health care. Eur Heart J 1991; 12: 315–321PubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Axelsson A, Runze U. Comparison of subjective and radiological findings during the course of acute maxillary sinusitis. Ann Otol Rhinol Laryngol 1983; 92: 75–77PubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Braunstahl GJ, Kleinjam A, Overbeek SE, et al. Segmental bronchial provocation induces nasal inflammation in allergic rhinitis patients. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 2051–57PubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Braunstahl GJ, Overbeek SE, Fokkens WJ, et al. Segmental bronchial provocation in allergic rhinitis patients affects mast cell and basopil numbers in nasal and bronchial mucosa. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 858–865PubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Denny FW, Collier AM, Fleet WF, et al. Acute respiratory infections in day care. Rev Infect Dis 1986; 8: 527–532PubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Classification Committee of WONCA. ICHPPC-2-defined (International Classification of Health Problems in Primary Care). 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 1986.Google Scholar
 23. 23.
  Sachs APE. Bacterial infections in obstructive airways diseases: an overestimated phenomenon. Dissertation. Groningen; 1995.Google Scholar
 24. 24.
  Zaat JOM, Stalman WAB, Assendelft WJJ. Hoort wie klopt daar? Een systematische literatuurstudie naar de waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij verdenking op een pneumonie. Huisarts Wet 1998; 41: 461–469Google Scholar
 25. 25.
  Dirksen WJ, Geijer RMM, Haan M de et al. NHG-Standaard Astma bij kinderen. Huisarts Wet 1998; 41 (3): 130–143Google Scholar
 26. 26.
  Johnson D, Osborne LM. Cough variant asthma: a review of the clinical literature. J Asthma 1991; 28: 85–90PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PhH, et al. Airway responsiveness, Official statement of the European Society. Eur Respir J 1993; 6 (S16): 53–83Google Scholar
 28. 28.
  Bont L. Respiratory syncitial virus (RSV) bronchiolitis. Clinical and immunological determinants of short-term and long-term airway morbidity. Dissertation. Utrecht; 2001.Google Scholar
 29. 29.
  Geijer RMM, Thiadens HA, Smeele IJM, et al. NHG-Standaard COPD en astma bij volwassenen: Diagnostiek. Huisarts Wet 2001; 44: 107–117Google Scholar
 30. 30.
  Irwin RS, French CL, Curley FJ, et al. Chronic cough due to gastroesophageal reflux. Clinical, diagnostic, and pathogenetic aspects. Chest 1993; 104: 1511–1517PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Drift MA van der, Kaajan JPhG. Adembenemende bijwerkingen van medicamenten. Ned Tijdschr Geneeskd 2002; 146: 145–150PubMedGoogle Scholar
 32. 32.
  Farmacotherapeutisch Kompas 2004. Amstelveen: Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen; 2004.Google Scholar
 33. 33.
  Gerritsen J, Koëter HG, Weele LT van der, et al. Propanolol inhalation challenge in relation to histamine response in children with asthma. Thorax 1988; 43: 451–455PubMedCrossRefGoogle Scholar
 34. 34.
  Beumer HM. Inhalation of beta-adrenergic blockers by asthmatics. Lancet 1967; 2: 993.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Morgan S, Smith H, Simpson I, et al. Prevalence and clinical characteristics of left ventricular dysfunction among elderly patients in general practice setting: Cross-sectional survey. BMJ 1999; 318: 368–372PubMedGoogle Scholar
 36. 36.
  Cost B. Heart failure in the elderly. Dissertation. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2000.Google Scholar
 37. 37.
  Larson ML, Frisk M, Hallstrom J, et al. Environmental tobacco smoke exposure during childhood is associated with increased prevalence of asthma in adults. Chest 2001; 120: 711–7CrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  Thiadens HA. Diagnosing asthma or COPD in patients with persistent cough: Variations on a theme. Dissertation. Leiden; 1999.Google Scholar
 39. 39.
  Irwin RS, Curley FJ, French CL. Chronic cough: the spectrum and frequence of causes, key components of the diagnostic evaluation and outcomes of specific therapy. Am Rev Resp Dis 1990; 141: 640–647PubMedGoogle Scholar
 40. 40.
  Smyrnios NA, Irwin RS, Curley FJ. Chronic cough with history of excessive sputum production: the spectrum and frequency of causes and key components of the diagnostic evaluation, and outcome of specific therapy. Chest 1995; 108: 991–997PubMedCrossRefGoogle Scholar
 41. 41.
  Macfarlane, Holmes W, Gard, P, et al. Prospective study of the incidence, aetiology and outcome of adult lower respiratory tract illness in the community. Thorax 2001; 56: 109–114PubMedCrossRefGoogle Scholar
 42. 42.
  Martinez FD, Wright AL, Taussig LM, et al. Asthma and wheezing in the first six years of life. The Group Health Medical Associates. N Engl J Med 1995; 332: 133–138PubMedCrossRefGoogle Scholar
 43. 43.
  Martinez FD. Recognizing early astma. Allergy 1999; 54 (49 Suppl.): 24–28PubMedCrossRefGoogle Scholar
 44. 44.
  Cuna BA, Ortega AM. Atypical pneumonia. Extrapulmonary clues guide the way to diagnosis. Postgrad Med 1996; 99: 123–132Google Scholar
 45. 45.
  Spiteri MA, Cook DG, Clarke SW. Reliability of eliciting physical signs in examination of the chest. Lancet 1988; 166 (i): 873–875CrossRefGoogle Scholar
 46. 46.
  Holleman DR, Simel DL, Goldberg JS. Diagnosis of the obstructive airways from the clinical examination. J Gen Int Med 1993 Feb; 8 (2): 63–68CrossRefGoogle Scholar
 47. 47.
  Badgett RG, Tanaka DJ, Hunt DK, et al. Can moderate chronic obstructive pulmonary disease be discovered by historical and physical findings alone? Am J Med 1993 Feb; 94 (2): 188–196PubMedCrossRefGoogle Scholar
 48. 48.
  Muris JWM. Auscultatie van de longen in de huisartspraktijk. Een literatuuroverzicht. Huisarts Wet 1990; 33 (6): 258–262Google Scholar
 49. 49.
  Bakker W, Dijkman JH. Rhonchi en crepitaties: nomenclatuur en interpretatie. Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134: 477–480PubMedGoogle Scholar
 50. 50.
  Rutten GEHM, Eijk MML van, Beek MML, et al. Hoesten bij de huisarts: naar een rationeel beleid. Huisarts Wet 1988; 31: 293–298Google Scholar
 51. 51.
  Meenhorst PL, Jansen HM. Onderste-luchtweginfecties bij volwassenen. In: Furth R van, Geus A de, Hoepelman AIM, et al., editors. Leerboek infectieziekten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1992: 179–198Google Scholar
 52. 52.
  Melbye H, Dale K. Interobserver variability in the radiographic diagnosis of adult outpatiënt pneumonia. Acta Radiol 1992; 33: 79–81PubMedGoogle Scholar
 53. 53.
  Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: Commissie Aanvullende Diagnostiek van het College voor Zorgverzekeringen; 2003.Google Scholar
 54. 54.
  Hsu JY, Huang CM, King SL, et al. Importance of sputum differential cell counting in the diagnosis of airway diseases. J Formos Med Assoc 1997; 96 (5): 330–335PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • A. P. E. Sachs
  • 1
 • T. O. H. de Jongh
  • 2
 • Th. J. M. Verheij
  • 3
 • P. J. van den Broek
  • 4
 1. 1.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUniversitair Medisch CentrumUtrecht
 2. 2.afdeling Huisartsgeneeskunde en VerpleeghuisgeneeskundeLeids Universitair Medisch CentrumLeids
 3. 3.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUniversitair Medisch CentrumUtrecht
 4. 4.Leids Universitair Medisch CentrumLeids

Personalised recommendations