Advertisement

Visusdaling, geleidelijke

 • O. J. M. Lackamp

Slechter zien kan veel betekenissen hebben: minder scherp of wazig zien, dubbel zien, gedeeltelijk niet zien of andere dingen zien. Minder goed kunnen zien komt vaak voor.1 Voorzover het een probleem betreft dat met behulp van een bril of contactlenzen is op te lossen, wordt het niet als een gezondheidsprobleem beschouwd. Huisartsen vermelden refractieafwijkingen alleen in uitzonderlijke gevallen op de probleemlijst.2

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Biesheuvel-Snellen FMM. Het oog wil ook wat. Doctoraalscriptie. 1990: 352.Google Scholar
 2. 2.
  Registratie van het huisartsennetwerk van de afdeling Huisartsgeneeskunde AMC-UvA. Amsterdam: HAGnet- AMC, 2003.Google Scholar
 3. 3.
  Nagtzaam LM, Evenhuis HM. Richtlijnen voor actieve opsporing van visuele stoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 938–941PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Stein JD, Brouwn MM, Brown GC, et al. Quality of life with macular degeneration: perceptions of patients, clinicians, and community members. Br J Ophtalmol 2003; 87: 8–12CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht, Bilthoven: NIVEL/RIVM; 2004.Google Scholar
 6. 6.
  Evans JR, Fletcher AE, Wormald RP, et al. Prevalence of visual impairment in people aged 75 years and older in Britain: results from the MRC trial of assessment and management of older people in the community. Br J Ophtalmol 2002; 86(7): 795–800CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
 8. 8.
  Vingerling JR, Dielemans I, Hofman A, et al. The prevalence of age-related maculopathy in the Rotterdam Study. Ophtalmology 1996; 102(2): 205–210Google Scholar
 9. 9.
  Cleveringa JP, Oltheten JMT, Blom GH, et al. NHG-Standaard Refractie afwijkingen. Huisarts Wet 2001; 44(8): 350–355Google Scholar
 10. 10.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 11. 11.
  Leeuwen YD van, Baggen JL. Verziendheid: diagnostiek door de huisarts. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138: 1601–1603PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FLA, et al. Ziekten in de huisartspraktijk. 3e dr., Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999.Google Scholar
 13. 13.
  Taylor HR, Keefe JE. World blindness: a 21st century perspective. Br J Ophtalmol 2001; 85: 261–266CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Beek Schiffelers H. Onder vier ogen. Leiderdorp: De medicus; 1988.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • O. J. M. Lackamp
  • 1
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations