Advertisement

Visusdaling, acute

 • O. J. M. Lackamp

Onder een acute visusdaling wordt verstaan: een gezichtsvermindering tot 0,1 of minder, die in enkele uren tot dagen ontstaat. Voor dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de acute visusdaling waarbij geen andere symptomen (bijv. pijn, roodheid, verlamming) op de voorgrond staan, en waarbij geen trauma heeft plaatsgevonden. Acuut glaucoom wordt hier dus niet besproken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM; 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Registratie van het huisartsennetwerk van de afdeling huisartsgeneeskunde AMC-UvA (HAG-net-AMC); 2003.Google Scholar
 4. 4.
  Stilma JS, Voorn ThB. Oogheelkunde. Reeks Praktische huisartsgeneeskunde. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 5. 5.
  Ghazi NG, Green WR. Pathology and pathogenesis of retinal detachment. Eye 2002; 16: 411–421PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Dinowitz M, Leen JS, et al. Sudden painless visual loss. Surv Ophtalmol 2001; 46(2): 143–148CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Donders RC, Kapelle LJ et al. How do general practitioners diagnose and manage patients with transient monocular loss of vision of sudden onset? J Neurol 1999; 246: 1145–1150PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Ghezzi A, Martinelli V, Torri V, et al. Long-term follow-up of isolated optic neuritis: the risk of developing multiple sclerosis, its outcome, and the prognostic role of paraclinical tests. J Neur 1999; 246(9): 770–775CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Stilma JS. Alarmsymptomen in de oogheelkunde. Ned Tijdschr Geneesk 1987; 131: 2249–2251Google Scholar
 10. 10.
  Banker AS, Freeman WR. Retinal detachment. Ophtalmol Clin North Am 2001; 14 (4): 695–704CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • O. J. M. Lackamp
  • 1
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations