Advertisement

Oorpijn

 • C. A. L. van der Kluit-Dijken
 • M. J. Slettenhaar
 • J. Joustra

Oorpijn is een vervelende klacht en kan aanleiding zijn voor een bezoek aan de huisarts.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Culpepper L, Froom J, Bartelds AI, et al. Acute otitis media in adults: a report from the international primary Care Network. J Am Board Fam Oract 1993; 6(4): 333–339Google Scholar
 2. 2.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. De Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Kernrapport 1, Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL; 2004.Google Scholar
 3. 3.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 4. 4.
  Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FJA, et al. Ziekten in de huisartspraktijk. Utrecht: Tijdstroom/Bunge; 1999.Google Scholar
 5. 5.
  Appelman CLM, Balen FAM van, Lisdonk EH van de, et al. NHG-Standaard Otitis Media Acuta. Huisarts Wet 1999; 42(8): 362–366Google Scholar
 6. 6.
  Pukander J. Clinical features of acute otitis media among children. Acta otolaryngol 1983; 95: 117–122PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Bluestone CD, Stephenson JS, Martin LM. Ten-year review of otitis media pathogens. Pediatr Infect Dis J 1992; 11(8 Suppl): S7–11PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Ruuskanen O, Heikkinen T. Viral bacterial interaction in acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994; 13: 1047–1049PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Zuijlen DA van, Schilder AGM, Balen FAM van, et al. National differences in incidence of acute mastoiditis: relationship to prescribing patterns of antibiotics for acute otitis media? Pediatr Infect Dis J 2001: 140–4Google Scholar
 10. 10.
  Huizing EH, Snow GB. Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1994.Google Scholar
 11. 11.
  Lisdonk EH van de, Eekhof JAH, Weert HCPM van, et al. NHG-Standaard Otitis Media met Effusie. Huisarts Wet 2000; 43(4): 171–177Google Scholar
 12. 12.
  Rooijackers-Lemmens E, Wijngaarden JJ van, Opstelten W, et al. NHG-Standaard Otitis Externa, Huisarts Wet 1995; 38(6): 265–271Google Scholar
 13. 13.
  Bondt RB de, Balm AJM, Hilgers FJM, et al. Gerefereerde oorpijn; een belangrijk oncologisch signaal in het hoofd-hals gebied. Ned Tijdschr Geneesk 1998; 42(31): 1753–1756Google Scholar
 14. 14.
  Bush FM, Harkins SW, Harrington WG. Otalgia and aversive symptoms in temporomandibular disorders. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999; 108: 884–892PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • C. A. L. van der Kluit-Dijken
  • 1
 • M. J. Slettenhaar
 • J. Joustra
  • 2
 1. 1.afdeling HuisartsgeneeskundeAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Onze Lieve Vrouwe GasthuisAmsterdam

Personalised recommendations