Advertisement

Oor, jeuk en/of afscheiding

 • E. Rooijackers-Lemmens
 • S. J. de Vries

Klachten van het oor komen regelmatig voor. Meestal klagen patiënten over pijn; minder vaak over slechter horen, een verstopt gevoel, oorsuizen, afscheiding of jeuk. De meeste patiënten komen met een combinatie van klachten. Deze berusten zelden op een ernstige aandoening. Over het algemeen scharen artsen deze klachten dan ook onder de ‘kleine kwalen’. De valkuil is dat er te weinig aandacht aan wordt besteed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Uitgeverij Coutinho; 2002.Google Scholar
 2. 2.
  Stone M, Fulghum RS. Bactericidal activity of wet cerumen. Ann Otol Rhinol Laryngol 1984; 93: 183–186Google Scholar
 3. 3.
  Huizing EH, Snow GB. Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2003 tweede herziene druk.Google Scholar
 4. 4.
  Faden H. The microbiologic and immunologic basis for recurrent otitis media in children. Eur J Pediatr 2001; 160(7): 407–413PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Rooijackers-Lemmens E, Wijngaarden JJ van, Opstelten W, Broen A, Romeijnders ACM, Geijer RMM. NHG Standaard Otitis externa. Huisarts Wet 1995; 38(6): 265–271Google Scholar
 6. 6.
  Asperen IA van, et al. Risk of otitis externa after swimming in recreational fresh water lakes containing pseudomonas auruginosa. BMJ 1995; 311: 1407–1410PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Falser N. Fungal infection of the ear. Dermatologica 1984; 169(suppl 1): 135–140PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Ginker C van, Bruintjes Tj, Huizing E. Allergy due to topical medications in chronic otitis externa and chronic otitis media. Clin Otolaryngol 1995; 20: 326–328CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Devos S, Mulder J, Valk P van der. The relevance of positive patch test reactions in chronic otitis externa. Contact Dermatitis 2000; 42: 354–355PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Hawke M, Wong J, Krajden S. Clinical and microbiological features of otitis externa. J Otolaryng 1984; 13: 289–295Google Scholar
 11. 11.
  Shea CR. Dermatologic diseases of the external auditory canal. Otolaryngol Clin North Am 1996; 29(5): 783–794PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Appelman CLM, Balen FAM van, Lisdonk EH van de, Weert HCLM van, Eizenga WH. NHG Standaard Otitis media acuta (eerste herziening). Huisarts Wet 1999; 42(8): 362–366Google Scholar
 13. 13.
  Hicks SC. Otitis externa: are we giving adequate care? J R Coll Gen Pract 1983; 33: 581–583PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • E. Rooijackers-Lemmens
 • S. J. de Vries
  • 1
 1. 1.Canisius Wilhelmina ZiekenhuisNijmegen

Personalised recommendations