Advertisement

Ooglidklachten

 • P. H. J. Giesen
 • A. F. M. Haverkort

Gemiddeld krijgt de huisarts iets meer dan één keer per maand te maken met een aandoening van het ooglid.1 2 3 Zij behoren tot de ‘kleine kwalen’ in de huisartsenpraktijk, het betreft vrijwel nooit een ernstige afwijking.1 4 Motieven om de huisarts te bezoeken worden vooral ingegeven door de lokale irritatie en cosmetische hinder die de patiënt ervan ondervindt. Ooglidafwijkingen kunnen de patiënt belemmeren in het contact met andere mensen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FLA, et al. Ziekten in de huisartspraktijk. 4rd ed. Maarssen: Elsevier/Bunge; 2003.Google Scholar
 2. 2.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Baggen JL. Oogheelkunde in de huisartspraktijk. Dissertatie. Maastricht; 1990.Google Scholar
 4. 4.
  Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verheij ThJM. Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Maarssen: Elsevier; 4e druk 2004.Google Scholar
 5. 5.
  Giesen PHJ, Lisdonk EH van de. Diagnostiek en behandeling van het hordeolum in de huisartsenpraktijk. Verslag van een huisartsgeneeskundige conferentie. Huisarts Wet 1995; 38(8): 348–350Google Scholar
 6. 6.
  Schers HJ, Giesen PHJ. Blepharitis meer dan rode randjes. Huisarts Wet 1995; 38(12): 571–575Google Scholar
 7. 7.
  Baijens ATJM, Giesen PHJ. Het chalazion: de plaats van corticosteroïdinjecties. Huisarts Wet 1997; 40: 644–648Google Scholar
 8. 8.
  Stilma JS, Voorn T. Praktische oogheelkunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1993.Google Scholar
 9. 9.
  Carter SR Eyelid disorders: Diagnosis and management American Family Phycician 1998 (57): 2695–2702Google Scholar
 10. 10.
  Bijsterveld OP van, Ekdom B. Blepharitis. Ned Tijdsch Geneesk 1983; 127: 1434–1437Google Scholar
 11. 11.
  Briner AM. Treatment of common eyelid cysts. Austr Fam Physician 1987; 16: 828–830Google Scholar
 12. 12.
  Bergink GJ, Gill K. Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde: Het chalazion. Ned Tijdsch Geneesk 1989; 133: 2024–2025Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • P. H. J. Giesen
  • 1
 • A. F. M. Haverkort
  • 2
 1. 1.Katholieke UniversiteitNijmegen
 2. 2.Katholieke UniversiteitNijmegen

Personalised recommendations