Advertisement

Horen, slechter

 • J. A. H. Eekhof
 • J. A. P. M. de Laat

Slechthorendheid is een veelvoorkomend probleem dat op alle leeftijden voorkomt. De klacht slechter horen kan zowel één als beide oren betreffen. Hoewel eenzijdig gehoorverlies bijzonder hinderlijk kan zijn wordt voor definities meestal uitgegaan van het gehoorverlies aan het beste oor. Bij slechthorendheid kan de subjectieve klacht slechter horen onderscheiden worden van de objectieve gehoorstoornis die met een gehoormeting (audiogram) is vastgesteld. Klacht en stoornis overlappen elkaar maar gedeeltelijk; de klacht kan voorkomen zonder dat het audiogram afwijkend is en er kan een gehoorverlies op het audiogram worden vastgesteld zonder dat er klachten over het gehoor worden geuit.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Chorus AMJ, Kremer A, Oortwijn WJ, et al. Slechthorendheid in Nederland. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid; 1995.Google Scholar
 2. 2.
  Schaapveld K, Chorus AMJ, Oortwijn WJ, et al. Slechthorendheid: een onderschat volksgezondheidsprobleem. Medisch Contact 1997; 52: 297–299Google Scholar
 3. 3.
  Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Huygen FJA, Lagro-Jansen ALM red. Ziekten in de huisartspraktijk, 4e druk. Maarssen: Elsevier/Bunge; 2003.Google Scholar
 4. 4.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Uitgeverij Coutinho; 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Grote JJ. Slechthorendheid, een vergeten volksgezondheidsprobleem. Ned Tijdschr Geneeskd 1992; 136: 2402–2406Google Scholar
 6. 6.
  Phaff Ch, Beek J van der, Hendriks JT. Het onderzoek van het oor, gehoor en evenwichtsorgaan. Utrecht: Bunge; 1991.Google Scholar
 7. 7.
  Lisdonk EH van de, Balen FAM van, Weert HCPM van, et al. NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen. Huisarts Wet 2000; 43(4): 171–177Google Scholar
 8. 8.
  Appelman CLM, Balen FAM van, Lisdonk EH van de, et al. NHG-Standaard Otitis media acuta. Huisarts Wet 1990; 33: 242–245Google Scholar
 9. 9.
  Bijl FM. Sudden hearing loss: Eight years’ experience and suggested prognostic table. Laryngoscope 1984; 94: 647–661Google Scholar
 10. 10.
  Eekhof JAH, Ek JW, Weert HCPM van, et al. NHG-Standaard Slechthorendheid. Huisarts Wet 1997; 40: 70–78Google Scholar
 11. 11.
  Spoor A. Presbyacusis values in relation to noise induced hearing loss. Audiology 1967; 6: 48–57CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Smith MC, Cable HR, Wilmot JF. Pure tone audiometry: Comparison of general practice and hospital services. J R Coll Gen Pract 1988 Dec; 38(317): 552–555PubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Tange RA. Preventie van gehoorverlies door geneesmiddelengebruik. Ned Tijdschr Geneeskd 1987; 131: 709–712PubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Stankiewicz J, Mowry M. Clinical accuracy of tuning fork tests. Laryngoscope 1979; 89: 1956–1963PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Eekhof JAH, Bock GH de, Laat JAPM de, et al. The whispered voice: the best test for screening for hearing impairment in general practice? Br J Gen Practice 1996; 46: 473–474Google Scholar
 16. 16.
  Chole RA, Cook GB. The Rinne test for conductive deafness. Arch Orolaryngol Head Neck Surg 1988; 114: 399–403Google Scholar
 17. 17.
  Browning GG, Swan IRC. Sensitivity and specificity of Rinne tuning fork test. BMJ 1988; 21: 229–230Google Scholar
 18. 18.
  Lichtenstein MJ, Bess FH, Logan SA. Validation of screening tools for identifying hearing-impaired elderly in primary care. JAMA 1988; 259: 2875–2878PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Uhlmann R, Rees T, Psaty B, et al. Validity and reliability of auditory screening tests in demented and nondemented older adults. J Gen Int Med 1989; 4: 90–96CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Balen FAM van. Otitis media with effusion in general practice: A diagnostic and therapeutic study in children aged 6 months to 6 years [dissertation]. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht; 1995.Google Scholar
 21. 21.
  Hall, JW. Handbook of auditory evoked responses. Boston: Allyn & Bacon; 1992.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • J. A. H. Eekhof
  • 1
 • J. A. P. M. de Laat
  • 2
 1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en VerpleeghuisgeneeskundeLeids Universitair Medisch Centrum, Academisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.hoofd Audiologisch Centrum, afdeling Keel-, Neus- en OorheelkundeLeids Universitair Medisch CentrumLeids

Personalised recommendations