Advertisement

Duizeligheid

 • G. A. F. Saes
 • H. de Vries
 • R. A. M. de Jonckheere
 • K. F. Plantenga

Duizeligheid is voor de patiënt vaak een moeilijk te omschrijven gevoel dat veel onzekerheid oproept bij degenen die het ervaren én bij de artsen die hen behandelen. Duizeligheid is moeilijk te objectiveren. Het is een sensatie van beweging of onzekerheid, waarmee de patiënt van alles kan bedoelen, ook loopstoornissen, angst of het gevoel bijna weg te raken. Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds draaiduizeligheid (echte vertigo) en anderzijds een licht gevoel – meestal in het hoofd. Omdat vertigo ook wel als synoniem voor duizeligheid gebruikt wordt, geven we in dit hoofdstuk de voorkeur aan de term draaiduizeligheid.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL; 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Sloane P, Blazer D, George LK. Dizziness in a community elderly population. J Am Geriatr Soc 1989; 37: 101–108PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Yardley L, Owen N, Nazareth I, Luxon L. Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people. Br J Gen Pract 1998; 48: 1131–1135PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Simon NM, Pollack MD, Tuby KS, Stern ThA. Dizziness and panic disorder: a review of the association between vestibular dysfunction and anxiety. Ann Clin. Psychiatry 1998; 10: 75–80PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Bailey KE, Sloane PD, Mitchell M, Preisser J. Which primary care patients with dizziness will develop persistent impairment? Arch Fam Med 1993; 2: 847–852PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Kroenke K, Lucas CA, Rosenberg ML, Scherokman BJ. Psychiatric disorders and functional impairment inpatiënts with persistent dizziness. J Gen Intern Med 1993; 8: 530–535PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Okkes I, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 8. 8.
  Hoffman RM, Einstadter D, Kroenke K. Evaluating dizziness. Am J Med 1999; 107: 468–478PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Kroenke K, Price RK. Symptoms in the community: prevalence, classification, and psychiatric comorbidity. Arch Intern Med 1993; 153: 2427–2480CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Colledge NR, Barr-Hamilton RM, Lewis SJ, et al. Evaluation of investigations to diagnose the cause of dizziness in elderly people: a community based controlled study. BMJ 1996; 313: 788–792PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Kroenke K, Lucas CA, Rosenberg ML, et al. Causes of persistent dizziness: A prospective study of 100 patients in ambulatory care. Ann Intern Med 1992; 117: 898–904PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Lamberts H. In het huis van de huisarts. Verslag van het Transitieproject. Lelystad: Meditekst; 1994.Google Scholar
 13. 13.
  Lawson J, Fitzgerald J. Birchall J, et al. Diagnosis of geriatric patients with severe dizziness. J Am Geriatr Soc 1999; 47: 12–17PubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Verheij AAA, Weert HCPM van, Lubbers WJ, et al. NHG-Standaard Duizeligheid. Huisarts Wet 2002; 45: 601–609Google Scholar
 15. 15.
  Hornsveld HK. Farewell to the hyperventilation syndrome. Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 1996.Google Scholar
 16. 16.
  Drachman DA, Hart CW. An approach to the dizzy patient. Neurology 1972; 22: 323–334PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Tinetti ME, Williams CS, Gill TM. Diziness among older adults: a possible geriatric syndrome. Ann Intern Med 2001; 132: 337–344Google Scholar
 18. 18.
  Baloh RW, Yue Q, Socotch TM, Jacobson KM. White matter lesions and disequilibrium in older people. A case control comparison. Arch Neurol 1995; 52: 970–974PubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Plas JPL van der, Tijssen CC. Benigne paroxysmale positieduizeligheid. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142: 2669–2674PubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Koelliker P, Summers R, Hawkins B. Benign Paroxysmal Positional Vertigo: Diagnosis and Treatment in the Emergency Department- A review of the Literature and Discussion of Canalith-repositioning Maneuvers. An Emerg Med 2001; 37: 392–398CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  James AL, Burton MJ. Betahistine for Meniere’s disease or syndrome (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 1. Oxford: Update Software; 2001.Google Scholar
 22. 22.
  Leusden HAIM van (red). Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2003.Google Scholar
 23. 23.
  Hackel A, Linzer M, Anderson N. Cardiovascular and cathecholamine responses to head-up tilt in the diagnosis of recurrent unexplained syncope in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1991; 39: 663–668PubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Kapoor W.N. Syncope. N Eng J Med 2000; 343: 1856–1862CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Eckhardt-Henn A, Breuer P, Thomalske C, et al. Anxiety disorders and other psychiatric subgroups in patients complaining of dizziness. J Anxiety Disord 2003; 17: 369–388PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Neomagus GJH, Terluin B, Aulbers LPJ, et al. NHG Standaard Angststoornissen. Huisarts Wet 1997; 40: 167–175Google Scholar
 27. 27.
  Furman JM, Jacob RG. Psychiatric dizziness. Neurology 1997; 48: 1161–1166PubMedGoogle Scholar
 28. 28.
  Asmundson GJG, Larsen DK, Stein MB. Panic disorder and vestibular disturbance: an overview of empirical findings and clinical implications. J Psychosom Res 1998; 44: 107–120PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Rascoll O, Hain TC, Brefel C, et al. Antivertigo medications and drug-induced vertigo. Drugs 50; 5: 777–91Google Scholar
 30. 30.
  Simon NM, Pollack MD, Tuby KS, Stern ThA. Dizziness and panic disorder: a review of the association between vestibular dysfunction and anxiety. Ann Clin Psychiatry 1998; 10: 75–80PubMedGoogle Scholar
 31. 31.
  Clark MR, Sullivan MD, Fischl M, et al. Symptoms as a clue to otologic and psychiatric diagnosis in patiënts with dizziness. J Psychosom Res 1994; 38: 461–470PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Oghalai JS, Manolidis S, Barth JL, et al. Unrecognized benign paroxysmal positional vertigo in elderly patients. Otolaryngol Head and Neck chir 2000; 122: 630–634CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Sloane PD, Hartman M, Mitchell CM. Psychological factors associated with chronic dizziness in patients of 60 and older. J Am Geriatr Soc 1994; 42: 847–852PubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Sloane PD, Coeytaux RR, Beck RS, Dallara J. Dizziness: State of the science. Ann Intern Med 2001; 134: 823–836PubMedGoogle Scholar
 35. 35.
  Hanley K, O’Dowd T. Symptoms of vertigo in general practice: a prospective study of diagnosis. Br J Gen Pract 2002; 52: 809–812PubMedGoogle Scholar
 36. 36.
  Linstrom CJ. Office management of the dizzy patiënt. Otolaryngol Clinics North Am 1992; 25: 745–780Google Scholar
 37. 37.
  Baloh RW. Dizziness in older people. J Am Geriatr Soc 1992; 40: 713–721PubMedGoogle Scholar
 38. 38.
  Crevel H van, Hijdra A. Handleiding neurologisch onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1993: 46–49Google Scholar
 39. 39.
  Froehling DA, Silverstein MD, Mohr DN, et al. Benign positional vertigo: incidence and prognosis in a population-based study in Olmsted County, Minnesota. Mayo Clin Proc 1991; 66: 596–601PubMedGoogle Scholar
 40. 40.
  Bloom J, Katsarkas A. Paroxysmal positional vertigo in the elderly. J Otolaryngol 1989; 18: 96–98PubMedGoogle Scholar
 41. 41.
  Katsarkas A, Kirkham TH. Paroxysmal positional vertigo – a study of 255 cases. J Otolaryngol 1978; 7: 320–330PubMedGoogle Scholar
 42. 42.
  Wertelaers A, Govaerts F. WVVH-aanbeveling voor goede medische praktijkvoering: Preventie van letsels ten gevolge van vallen bij 65-plussers. Berchem: WVVH; 2002.Google Scholar
 43. 43.
  Podsialo D, Richardson S. The timed ‘up and go’ test: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. JAGS 2000; 48(1): 104–105Google Scholar
 44. 44.
  Brinkman DMC, Kuipers-Upmeijer J, Oosterhuis HJGH. Kwantificering en evaluatie van 5 neurologische evenwichtstests bij proefpersonen en patiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 1996; 140: 2176–2180PubMedGoogle Scholar
 45. 45.
  Kuipers-Upmeijer J, Oosterhuis HJGH. De proef van Unterberger niet bruikbaar om de vestibulaire functie te testen. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138: 136–139PubMedGoogle Scholar
 46. 46.
  Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee. Assessment: electronystagmography. Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee. Neurology 1996; 46: 1763–1766Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • G. A. F. Saes
 • H. de Vries
  • 1
 • R. A. M. de Jonckheere
  • 2
 • K. F. Plantenga
  • 3
 1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en EMGO-InstituutVrije Universiteit AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Amphia ZiekenhuisBreda
 3. 3.Amphia ZiekenhuisBreda

Personalised recommendations