Advertisement

Jeuk

 • F. G. Pingen
 • J. R. Mekkes

Jeuk (pruritus) wordt over het algemeen gedefinieerd als een gewaarwording die leidt tot krabben of tot de wens om te krabben. Jeuk is een veelvoorkomende huidklacht en vormt voor patiënten een vervelend probleem. De lange duur of de ernst van de klachten is meestal de reden om het spreekuur van de arts te bezoeken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Everdingen JJE van, Sillevis Smitt JH. Dermato-venereologie voor de eerste lijn. Alphen aan den Rijn: Samsom Stafleu; 1989.Google Scholar
 2. 2.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Schmelz M. Itch – mediators and mechanism. J Dermatol Sc 2002; 28: 91–96CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Drzezga A, e.a. Central activation by histamine-induced itch: analogies to pain processing: a correlational analysis for O-15 H2O positron emission tomography studies. Pain 2001; 92: 295–305PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Streit M, Felbert V von, Braathen LR. Pruritus sine Materia, Pathofysiologie, Abklärung und Therapie. Hautarzt 2002; 53: 830–849PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Szepietowski JC, Sikora M, Kusztal M, Salomon J, Magott M, Szepietowski T. Uremic pruritus: a clinical study of maintenance hemodialysis patients. J Dermatol 2002; 29(10): 621–627PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Mekkes JR. Jeuk. Bijblijven 1995; II: 10–16Google Scholar
 8. 8.
  Glasova H, Beuers U. Extrahepatic manifestations of cholestasis. J Gastroenterol and Hepatol 2002; 17: 938–948CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Diehn F, Tefferi A. Pruritus in polycythemia vera: prevalence, laboratory and management. Br J Haematol 2001; 115: 619–621PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Neilly JB, Martin A, Simpson N, MacCuish AC. Pruritus in diabetes mellitus: investigation of prevalence and correlation with diabetes control. Diabetes Care 1986; 9(3): 273–275PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Linden PD van der, Lei J van der, Vlug AE, Stricker BH. Skin reactions to antibacterial agents in general practice. J Clin Epidemiol 1998; 51(8): 703–708PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Sheehan-Dare RA, Henderson MJ, Cotterill JA. Anxiety and depression in patients with chronic urticaria and generalized pruritus. Br J Dermatol 1990; 123(6): 769–774PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Paul R, Jansen CT. Itch and malignancy prognosis in generalized pruritus: a 6-year follow-up of 125 patients. J Am Acad Dermatol 1987; 16(6): 1179–1182PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Liao YH, Chen KH, Tseng MP, Sun CC. Pattern of skin diseases in a geriatric patient group in Taiwan: a 7-year survey from the outpatient clinic of a university medical center. Dermatol 2001; 203(4): 308–313CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Beauregard S, Gilchrest BA. A survey of skin problems and skin care regiments in the elderly. Arch Dermatol 1987; 123(12): 1638–1643PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Persijn JP, e.a. Diagnostisch handboek 2002 voor de eerste lijn. Samenwerkende artsenlaboratoria; 2002.Google Scholar
 17. 17.
  Bernhard JD. Itch. Mechanism and management of pruritus. New York: McGraw-Hill inc; 1994.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • F. G. Pingen
 • J. R. Mekkes
  • 1
 1. 1.Academisch Medisch Centrum/Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations