Advertisement

Diagnostiek en prognostiek

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  vraagstellingen te formuleren voor diagnostisch- en prognostisch-epidemiologisch onderzoek;

   
 2. 2

  een epidemiologische functie te ontwerpen voor een diagnostische of prognostische vraagstelling;

   
 3. 3

  de dimensies van de kwaliteit van een diagnostische test te onderscheiden;

   
 4. 4

  een globale opzet te maken voor een onderzoek naar de kwaliteit van een diagnostische test;

   
 5. 5

  de volgende maten voor reproduceerbaarheid van een diagnostische testuitslag te berekenen in eenvoudige situaties: percentage overeenstemming, kappa, correlatiecoëfficiënt;

   
 6. 6

  de volgende maten voor validiteit van een diagnostische testuitslag te berekenen in eenvoudige situaties: diagnostische odds ratio, likelihood ratio, diagnostische waarde, sensitiviteit, specificiteit;

   
 7. 7

  een ‘receiver operating characteristic’- (ROC-)curve te interpreteren;

   
 8. 8

  de resultaten van eenvoudig diagnostisch-epidemiologisch onderzoek te interpreteren;

   
 9. 9

  een globale opzet te maken voor een onderzoek naar een prognostische vraagstelling;

   
 10. 10

  een globale schets te geven van de wijze waarop gegevens uit prognostisch onderzoek geanalyseerd worden;

   
 11. 11

  de resultaten van eenvoudig prognostisch-epidemiologisch onderzoek te interpreteren.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Black ER, Bordley DR, Tape TG, Panzer RJ. Diagnostic strategies for common medical problems. 2nd ed. American College of Physicians. London: Royal Society of Medicine Press Ltd.; 1999.Google Scholar
 2. Bland M. An introduction to medical statistics. New York: Oxford University Press; 1995.Google Scholar
 3. Bossuyt PMM, Lijmer JG, Mol BW. Het toetsen van diagnostiek. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142:2345–2347.PubMedGoogle Scholar
 4. Feinstein AR. Clinical epidemiology: the architecture of clinical research. Philadelphia: WB Saunders; 1985.Google Scholar
 5. Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology: the essentials. 5th ed. Baltimore: Lippincott, Williams ‘ Wilkins; 2005.Google Scholar
 6. Galen RS, Gambino SR. Beyond normality; the predictive value and efficiency of medical diagnosis. New York: John Wiley ‘ Sons; 1975.Google Scholar
 7. Gordis L. Epidemiology. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2005.Google Scholar
 8. Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology: How to do clinical practice research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams ‘ Wilkins; 2005.Google Scholar
 9. Hofman A, Grobbee DE, Lubsen J. Klinische epidemiologie. 2e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2002.Google Scholar
 10. Holland WW, Stewart S. Screening in health care: Benefit or bane? London: The Nuffield Provincial Hospitals Trust; 1990.Google Scholar
 11. Knapp, RG, Clinton Miller III M. Clinical epidemiology and biostatistics. Malvern: Harwal Publishing Company; 1992.Google Scholar
 12. Kraemer, HC. Evaluating medical tests: Objective and quantitative guidelines. Newbury Park: Sage Publications; 1992.Google Scholar
 13. McDowell I, Newell C. Measuring health; A guide to rating scales and questionnaires. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 14. Miettinen OS, Caro JJ. Foundations of medical diagnosis: What actually are the parameters involved in Bayes' theorem? Stat Med 1994;13:201–209.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Morrison AS. Screening in chronic disease. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 1992.Google Scholar
 16. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: A practical guide to their development and use. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 2003.Google Scholar
 17. Vermeulen M. Van ‘likelihood’-ratio's en de regel van Bayes. Ned Tijdschr Geneeskd 2001; 145:2421–2424.PubMedGoogle Scholar
 18. Vet HCW de, Beurskens AJHM. Reproduceerbaarheid van metingen. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2040–2043.PubMedGoogle Scholar
 19. Visser M. Predictiemodellen stellen vaak teleur. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1109–1112.PubMedGoogle Scholar
 20. Weijden T van der, Akker M van den. Foute testuitslagen. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:906–908.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations