Advertisement

Plotselinge uitbraken

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  belangrijke specifieke kenmerken van epidemiologisch onderzoek naar plotselinge uitbraken te beschrijven;

   
 2. 2

  een globale schets te geven van de volgende designs voor onderzoek naar plotselinge uitbraken: casusreeksen, epidemiologische curven, attack-rates, patiëntcontroleonderzoek, modellen en simulaties;

   
 3. 3

  het stappenplan van het Center for Disease Control (CDC) te hanteren in concrete situaties;

   
 4. 4

  een globale schets te geven van de werkwijze bij de volgende analysetechnieken in onderzoek naar plotselinge uitbraken: clusteranalyse en basaal reproductiecijfer;

   
 5. 5

  resultaten van eenvoudig onderzoek naar plotselinge uitbraken te interpreteren.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Anderson RM, May RM. Infectious diseases of humans: Dynamics and control. Oxford: Oxford University Press; 1992.Google Scholar
 2. Chen R. Surveillance system for congenital malformations. J Am Statist Ass 1978;73:323–327.CrossRefGoogle Scholar
 3. Chin J, editor. Control of communicable disease manual. 17th ed. Washington (DC): American Public Health Association; 2000.Google Scholar
 4. Elliott P, Wakefield JC, Best NG, Briggs DJ, editors. Spatial epidemiology: Methods and applications. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2000.Google Scholar
 5. Giesecke J. Modern infectious disease epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2002.Google Scholar
 6. Gregg MB, editor. Field epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2002.Google Scholar
 7. Halloran ME. Concepts of infectious disease epidemiology. In: Rothman KJ, Greenland S, editors. Modern epidemiology. 2nd ed. Philadelpha: Lippincott, Williams & Wilkins; 1998.Google Scholar
 8. Koehler J, Duchin J. Outbreak investigation. In: Koepsell TD, Weiss NS, editors. Epidemiologic methods: Studying the occurrence of illness. New York: Oxford University Press; 2003. p. 464–489.Google Scholar
 9. Murray CJ, Lopez AD. Global epidemiology of infectious diseases. Cambridge (MA): Harvard University Press; 2000.Google Scholar
 10. Nelson KE, Williams CM, Graham NMH. Infectious disease epidemiology: Theory and practice.Sudbury: Jones & Bartlett; 2004Google Scholar
 11. Thomas JC, Weber DJ, editors. Epidemiologic methods for the study of infectious diseases. New York: Oxford University Press; 2001Google Scholar
 12. Weatherall JAC, Haskey JC. Surveillance of malformations. Brit Med Bull 1976;32:39–44.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations