Advertisement

Genetische epidemiologie1

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  belangrijke specifieke kenmerken van genetisch-epidemiologisch onderzoek te beschrijven, met gebruikmaking van de volgende concepten uit de populatiegenetica: ‘linkage disequilibrium’ en populatiestratificatie;

   
 2. 2

  een globale schets te geven van de volgende designs en analysetechnieken voor familieonderzoek: familiecohortonderzoek, tweelingonderzoek, segregatieanalyse en koppelingsonderzoek;

   
 3. 3

  een globale schets te geven van de volgende designs en analysetechnieken voor populatie- (of associatie-)onderzoek: patiëntcontroleonderzoek, case-only-onderzoeken en triodesign (inclusief de transmissiedisequilibriumtest);

   
 4. 4

  een globale schets te geven van de wijze waarop gen-omgevingsinteracties bestudeerd kunnen worden;

   
 5. 5

  resultaten van eenvoudig genetisch-epidemiologisch onderzoek globaal te interpreteren.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Cardon LR, Bell JI. Association study design for complex diseases. Nature Reviews – Genetics 2001;2:91–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Clayton D, McKeigue PM. Epidemiological methods for studying genes and environmental factors in complex diseases. Lancet 2001;356:1356–60.CrossRefGoogle Scholar
 3. Freimer N, Sabatti C. The use of pedigree, sib-pair and association studies of common diseases for genetic mapping and epidemiology. Nature Genetics 2004;36:104.Google Scholar
 4. Hottenga JJ, Houwing-Duistermaat JJ, Duijn CM van. Onbedoelde populatieselectie in het genetische patiëntcontroleonderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2247–51.Google Scholar
 5. Khoury MJ Genetic epidemiology. In: Rothman KJ, Greenland S, editors. Modern epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams ‘ Wilkins; 1998. p. 609–22.Google Scholar
 6. Khoury MJ, Beaty TH, Cohen BH. Fundamentals of genetic epidemiology. New York: Oxford University Press; 1993.Google Scholar
 7. Khoury MJ, Dorman JS. The human genome epidemiology network (HuGE Net). Am J Epidemiol 1998;148:1–3.PubMedGoogle Scholar
 8. Khoury MJ, Little J, Burke W. Human genome epidemiology: A scientific foundation for using genetic information to improve health and prevent disease. New York: Oxford University Press; 2003.Google Scholar
 9. Malats N, Calafell F. Advanced glossary on genetic epidemiology. J Epidemiol Comm Hlth 2003;56:562–4.CrossRefGoogle Scholar
 10. Pharaoh PD, Dunning AM, Ponder BAJ, Easton DF. Association studies for finding cancer-susceptibility genetic variants. Nature reviews – Cancer 2004;4;850–60.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations