Advertisement

Etiologie

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  een vraagstelling naar oorzaken van ziekte te vertalen in een epidemiologische functie, met gebruikmaking van theoretische kennis uit een etiologisch model;

   
 2. 2

  causaliteit te onderscheiden van associatie;

   
 3. 3

  onderscheid te maken tussen niet-noodzakelijke, noodzakelijke en voldoende oorzaken, en deze begrippen onderling met elkaar in verband te brengen;

   
 4. 4

  het resultaat van etiologisch onderzoek te interpreteren in termen van causaliteit, mede aan de hand van een set gangbare criteria;

   
 5. 5

  een globaal ontwerp te maken voor een epidemiologisch onderzoek voor het bestuderen van een etiologische vraagstelling.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Ashton J, editor. The epidemiological imagination. Buckingham: Open University Press; 1994.Google Scholar
 2. Coughlin SS, editor. Ethics in epidemiology and clinical research: Annotated readings. Chestnut Hill: Epidemiology Resources Inc.; 1995.Google Scholar
 3. Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology: The essentials. 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2005.Google Scholar
 4. Elwood JM. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. New York: Oxford University Press; 1998.Google Scholar
 5. Hill AB. The environment and disease: Association or causation? Proceedings of the Royal Society of Medicine 1965;58:295–300.PubMedGoogle Scholar
 6. Maclure M. Multivariate refutation of aetiological hypotheses in non-experimental epidemiology. Int J Epidemiol 1990;19:782–787.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Matthews JR. Quantification and the quest for medical certainty. Princeton: Princeton University Press; 1995.Google Scholar
 8. Miettinen OS. Evidence in medicine: Invited commentary. Can Med Assoc J 1998;158:215–221.Google Scholar
 9. Oakes M. Statistical inference. Chestnut Hill: Epidemiology Resources Inc.; 1990.Google Scholar
 10. Rothman KJ. Epidemiology: An introduction. Oxford: Oxford University Press; 2002.Google Scholar
 11. Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 1998.Google Scholar
 12. Weed DL. On the use of causal criteria. Int J Epidemiol 1997;26:1137–41.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations