Advertisement

Validiteit en precisie

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis
Chapter

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  validiteit en precisie in verband te brengen met de epidemiologische functie;

   
 2. 2

  systematische fouten van toevallige fouten te onderscheiden;

   
 3. 3

  bronnen van imprecisie en bias te identificeren: meetfout, steekproeffout, selectiebias, confounding, informatiebias;

   
 4. 4

  gebrek aan precisie in een epidemiologische associatie te beschrijven aan de hand van gangbare statistische methoden voor schatten en toetsen;

   
 5. 5

  voorstellen te doen om de precisie van het schatten van een epidemiologische associatie te verbeteren;

   
 6. 6

  een plan te maken voor het bestuderen van vertekening van een epidemiologische associatie;

   
 7. 7

  voorstellen te doen om de validiteit van een epidemiologische studie te verbeteren, zowel in de fase van het ontwerp van onderzoek als in de fase van de analyse van de gegevens;

   
 8. 8

  een eenvoudige gestratificeerde analyse uit te voeren;

   
 9. 9

  uit te leggen wat de essentie is van regressie naar het gemiddelde en dit fenomeen in praktijksituaties te herkennen;

   
 10. 10

  correcte uitspraken te doen ten aanzien van de generaliseerbaarheid van resultaten van epidemiologisch onderzoek;

   
 11. 11

  uit te leggen wat de essentie is van effectmodificatie en dit fenomeen in verband te brengen met de generaliseerbaarheid van epidemiologische studies.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman ‘ Hall; 1991.Google Scholar
 2. Andersen B. Methodologic errors in medical research: An incomplete catalogus. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1990.Google Scholar
 3. Armstrong BK, White E, Saracci R. Principles of exposure measurement in epidemiology. Oxford: Oxford University Press; 1994.Google Scholar
 4. Bland M. An introduction to medical statistics. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 2000.Google Scholar
 5. Clayton D, Hills M. Statistical models in epidemiology. Oxford: Oxford University Press; 1993.Google Scholar
 6. Dawson B, Trapp RG. Basic and clinical biostatistics. 4th ed. New York: McGraw-Hill/Appleton ‘ Lange; 2004.Google Scholar
 7. Elwood JM. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. New York: Oxford University Press; 1998.Google Scholar
 8. Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology: The essentials. 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams ‘ Wilkins; 2005.Google Scholar
 9. Gordis L. Epidemiology. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2005.Google Scholar
 10. Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology: How to do clinical practice research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams ‘ Wilkins; 2005.Google Scholar
 11. Hofman A, Grobbee DE, Lubsen J. Klinische epidemiologie. 2e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2002.Google Scholar
 12. Houwelingen JC van, Stijnen Th, Strik R van. Inleiding tot de medische statistiek. Utrecht: Bunge; 1993.Google Scholar
 13. Kelsey JL, Whittemore AS, Evans AS, Thompson WD. Methods in observational epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 14. Kleinbaum DG, Klein M. Logistic regression: A self-learning text. 2nd ed. New York: Springer Verlag; 2002.Google Scholar
 15. Knottnerus JA, Bouter LM. De ethiek van de schatting van de steekproefomvang: Minder proefpersonen nodig bij eenzijdige dan bij tweezijdige statistische toetsing. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1051–1054.PubMedGoogle Scholar
 16. Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams ‘ Wilkins; 1998.Google Scholar
 17. Rothman KJ. Epidemiology: An introduction: New York: Oxford University Press; 2002.Google Scholar
 18. Selvin S. Statistical analysis of epidemiological data. Oxford: Oxford University Press; 1991.Google Scholar
 19. Sonke GS, Rovers MM. (Dwalingen in de methodologie XXIX). Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:74–77.PubMedGoogle Scholar
 20. Verbeek ALM. Matchen doorgaans niet zinvol. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1037–1040.PubMedGoogle Scholar
 21. Weinberg CR. Toward a clearer definition of confounding. Am J Epidemiol 1993;137:1–8.PubMedGoogle Scholar
 22. Weiss NS. Clinical epidemiology: The study of the outcome of illness. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 23. Zielhuis GA, Heydendael PHJM, Maltha JC, Riel PLCM van. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. 4e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations