Advertisement

Onderzoeksopzet

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer is staat:
 1. 1

  bij een vraagstelling een passende onderzoeksvorm te kiezen;

   
 2. 2

  bij een vraagstelling een passende onderzoekspopulatie en tijdschaal te bepalen;

   
 3. 3

  een globale schets te geven van de opzet van verschillende vormen van experimenteel onderzoek: randomized controlled trial en non-randomized trial;

   
 4. 4

  een globale schets te geven van de opzet van de volgende vormen van niet-experimenteel onderzoek: cohortonderzoek, patiëntcontroleonderzoek, cross-sectioneel onderzoek, cohortonderzoek met herhaalde metingen, ecologisch onderzoek, case series en enkele specifieke vormen van genetisch onderzoek;

   
 5. 5

  een globale schets te geven van de opzet van klinimetrisch onderzoek.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Armstrong BK, White E, Saracci R. Principles of exposure measurement in epidemiology. Oxford: Oxford University Press; 1994.Google Scholar
 2. Beaglehole R, Bonita R, Kjellstroem T. Basic epidemiology. Revised update. Geneva: World Health Organization; 2000.Google Scholar
 3. Bosch MAAJ van den, Tanis BC, Kemmeren JM. Selecteren van controlegroepen. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:797–800.PubMedGoogle Scholar
 4. Checkoway H. Pearce NE, Kriebel D. Research methods in occupational epidemiology. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2004.Google Scholar
 5. Elwood JM. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998.Google Scholar
 6. Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology: The essentials. 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2005.Google Scholar
 7. Friedman G. Primer of epidemiology. 5th ed. New York: McGraw Hill; 2004.Google Scholar
 8. Gregg MB, editor. Field epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2002.Google Scholar
 9. Guyatt G, Rennie D, editors. Users' guides to the medical literature: A manual for evidence-based clinical practice. Chicago: AMA Press; 2002.Google Scholar
 10. Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology: How to do clinical practice research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2005.Google Scholar
 11. Hulka BS, Wilcosky TC, Griffith JD, editors. Biological markers in epidemiology. New York: Oxford University Press; 1990.Google Scholar
 12. Jadad AR. Randomised controlled trials: A user's guide. London: BMJ Books; 1998.Google Scholar
 13. Kelsey JL, Whittemore AS, Evans AS, Thompson WD. Methods in observational epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 14. Last JM, editor. A dictionary of epidemiology. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2001.Google Scholar
 15. Lilienfeld DE, Stolley PD. Foundations of epidemiology. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 1994.Google Scholar
 16. Mackenbach JP. De ecologische valkuil en zijn minder bekende tegenhanger, de atomistische valkuil. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2097–3000.PubMedGoogle Scholar
 17. Norell SE. A short course in epidemiology. New York: Raven Press; 1992.Google Scholar
 18. Piantadosi S. Clinical trials: A methodologic perspective. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons; 2005.Google Scholar
 19. Pocock SJ. Clinical trials: A practical approach. Chichester: John Wiley & Sons; 1983.Google Scholar
 20. Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 1998.Google Scholar
 21. Twisk JWR. Applied longitudinal data analysis for epidemiology: A practical guide. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.Google Scholar
 22. Twisk JWR, Vente W de. Toepassing van technieken voor longitudinale data-analyse. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1680–1683.PubMedGoogle Scholar
 23. Vandenbroucke JP, Hofman A. Grondslagen der epidemiologie. 6e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 1999.Google Scholar
 24. Walker AM. Observation and inference: An introduction to the methods of epidemiology. Newton Lower Falls: Epidemiology Resources Inc.; 1991.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations