Advertisement

Associatie

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis
Chapter

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  het begrip ‘associatie’ in verband te brengen met de epidemiologische functie;

   
 2. 2

  het begrip ‘determinant’ toe te lichten en in verband te brengen met de epidemiologische functie;

   
 3. 3

  de epidemiologische functie te vertalen in een passend regressiemodel;

   
 4. 4

  een regressiecoëfficiënt uit een epidemiologische functie te vertalen naar epidemiologische associatiematen;

   
 5. 5

  de volgende primaire associatiematen te berekenen in eenvoudige situaties: attributief risico, relatief risico, odds ratio;

   
 6. 6

  de volgende afgeleide associatiematen te berekenen in eenvoudige situaties: attributieve proportie voor geëxponeerden, attributieve proportie voor de totale populatie, potentiële invloedfractie, ‘number needed to treat’, relatieve risico reductie;

   
 7. 7

  het verband met determinanten te beschrijven voor continue gezondheidsvariabelen.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Altman AG. Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall; 1991.Google Scholar
 2. Bland M. An introduction to medical statistics. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2000.Google Scholar
 3. Dawson B, Trapp R. Basic & clinical biostatistics. 4th ed. New York: McGraw-Hill/Appleton & Lange; 2004.Google Scholar
 4. Gunning-Schepers LJ. De preventieparadox: weinigen met hoog risico versus velen met matig risico. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1870–873.Google Scholar
 5. Guyatt G, Rennie D, editors. Users' guides to the medical literature: A manual for evidence-based clinical practice. Chicago: AMA Press; 2002.Google Scholar
 6. Houwelingen JC van, Stijnen Th, Strik R van. Inleiding tot de medische statistiek. 2e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2000.Google Scholar
 7. Kahn HA, Sempos CT. Statistical methods in epidemiology. New York: Oxford University Press; 1989.Google Scholar
 8. Kelsey JL, Whittemore AS, Thompson WD, Evans AS. Methods in observational epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 9. Miettinen OS. Theoretical epidemiology: Principles of occurrence research in medicine. New York: Wiley; 1985.Google Scholar
 10. Rosner B. Fundamentals of biostatistics. 5th ed. Belmont: Duxbury Press; 2000.Google Scholar
 11. Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 1998.Google Scholar
 12. Rothman KJ. Epidemiology: An introduction. New York: Oxford University Press; 2002.Google Scholar
 13. Scholten RJPM. ‘Odds’ en wat dies meer zij. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2452–2454.PubMedGoogle Scholar
 14. Vandenbroucke JP, Hofman A. Grondslagen der epidemiologie. 6e druk. Utrecht: Bunge; 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations