Advertisement

Frequentie

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis
Chapter

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  het begrip ziektefrequentie in verband te brengen met de epidemiologische functie;

   
 2. 2

  de begrippen prevalentie en incidentie van elkaar te onderscheiden;

   
 3. 3

  een populatie te herkennen als een cohort of een dynamische populatie;

   
 4. 4

  tijdsdimensies te onderscheiden die van belang zijn om de ziektefrequentie te kunnen vaststellen;

   
 5. 5

  de volgende frequentiematen te berekenen in eenvoudige situaties: prevalentie, cumulatieve incidentie, incidentiedichtheid en sterftecijfers;

   
 6. 6

  andere relevante maten voor het beschrijven van het vóórkomen van een ziekte in een populatie te berekenen in eenvoudige situaties: letaliteitspercentage, proportioneel sterftecijfer, levensverwachting en voor kwaliteit of invaliditeit gecorrigeerd verwacht aantal levensjaren (QALY en DALY);

   
 7. 7

  de verdeling van continue gezondheidskenmerken in een populatie te beschrijven.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Bowling A. Measuring health: A review of quality of life measurement scales. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press; 2004.Google Scholar
 2. CBS. Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland 2003. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2003.Google Scholar
 3. Feinstein AR. Clinimetrics. New Haven: Yale University Press; 1987.Google Scholar
 4. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Genéve: World Health Organization; 2001.Google Scholar
 5. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th revision, Version for 2003. Genéve: World Health Organization; 1994/2003.Google Scholar
 6. Kelsey JL, Whittemore AS, Thompson WD, Evans AS. Methods in observational epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 7. McDowell I, Newell C. Measuring health: A guide to rating scales and questionnaires. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 8. Miettinen OS. Theoretical epidemiology: Principles of occurrence research in medicine. New York: Wiley; 1985.Google Scholar
 9. Mokkink HGA. Veelvoorkomende misverstanden rond standaarddeviaties en standaardfouten. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:255–259.PubMedGoogle Scholar
 10. Oers JAM van, editor. Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. RIVM Rapport 270551001. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2002.Google Scholar
 11. Rothman KJ. Epidemiology: An introduction. New York: Oxford University Press; 2002.Google Scholar
 12. Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams ‘ Wilkins; 1998.Google Scholar
 13. Ruwaard D, Kramers PGN, editors. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997: De som der delen. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom; 1997.Google Scholar
 14. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: A practical guide to their development and use. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 2003.Google Scholar
 15. Westendorp RGJ. Doodsoorzaken in perspectief. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1950–1953.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations