Advertisement

Interventie

 • L. M. Bouter
 • M. C. J. M. van Dongen
 • G. A. Zielhuis

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat:
 1. 1

  een epidemiologische functie te ontwerpen voor een concrete vraagstelling naar het bedoelde of onbedoelde effect van een interventie;

   
 2. 2

  een beredeneerde keus te maken uit de volgende experimentele designs: parallelle groepen, cross-over, factorieel ontwerp, voor-navergelijking, N=1 trial;

   
 3. 3

  een globale schets te geven van de opzet van een experiment met parallelle groepen;

   
 4. 4

  het belang van randomisering en blindering aan te geven;

   
 5. 5

  een globale schets te geven van de wijze waarop de gegevens van een experiment met parallelle groepen worden geanalyseerd;

   
 6. 6

  een globale schets te geven van de opzet van onderzoek naar bijwerkingen van interventies.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Algra A, Graaf Y van der. Pragmatische en pathofysiologische trials: Een kwestie van vraagstelling. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:514–517.PubMedGoogle Scholar
 2. Elwood JM. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. New York: Oxford University Press; 1998.Google Scholar
 3. Friedman LM, Furberg C, DeMets DL. Fundamentals of clinical trials. 3rd ed. New York: Springer; 1998.Google Scholar
 4. Guyatt GH, Heyting A, Jaeschke R, et al. N-of-1 randomized trials for investigating new drugs. Control Clin Trials 1990;11:88–100.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Hofman A, Grobbee DE, Lubsen J. Klinische epidemiologie. Utrecht: Wetenschappelijke uitgeverij Bunge; 1996.Google Scholar
 6. Jadad AR. Randomized controlled trials: A user's guide. London: BMJ Books; 1998.Google Scholar
 7. Knipschild PG. De noodzaak van randomiseren en blinderen in therapeutisch onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1826–1828.PubMedGoogle Scholar
 8. Maynard A, Chalmers I. Non-random reflections on health services research. London: BMJ Publishing Group; 1997.Google Scholar
 9. Muir Gray JA. Evidence-based health care: How to make health policy and management decisions. New York: Churchill Livingstone; 1997.Google Scholar
 10. Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine: Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. 2e druk. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum; 2003.Google Scholar
 11. Piantadosi S. Clinical trials: A methodologic perspective. New York: Wiley; 1997.Google Scholar
 12. Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based medicine: How to practice & teach EBM. New York: Churchill Livingstone; 1997.Google Scholar
 13. Spilker B, editor. Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials. Philadelphia: Lippincott-Raven Press; 1996.Google Scholar
 14. Staquet MJ, Hays RD, Fayers PM, editors. Quality of life assessment in clinical trials: Methods and practice. New York: Oxford University Press; 1998.Google Scholar
 15. Weiss NS. Clinical epidemiology: The study of the outcome of illness. New York: Oxford University Press; 1996.Google Scholar
 16. Zielhuis GA. Randomisatie als middel tegen verstoring door indicatie. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1528–1531.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • L. M. Bouter
  • 1
 • M. C. J. M. van Dongen
  • 2
 • G. A. Zielhuis
  • 3
 1. 1.Instituut voor Extramuraal Geneeskundig OnderzoekVrije Universiteit Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep Epidemiologie, Faculteit der GezondheidswetenschappenUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Afdeling Epidemiologie en BiostatistiekUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations