Advertisement

Spoedgevallen

 • E. M. Kruys
 • H. G. L. M. Grundmeijer
 • O. J. M. Lackamp

Doordat de spoedgevallen vaak een inbreuk doen op de planning van de praktijkvoering, zullen zij – behalve door de jonge arts in zijn Sturm-und-Drangperiode, die er zijn zelfbewustzijn door kan opvijzelen – door de meeste praktijkbeoefenaren als onaangenaam worden ervaren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • E. M. Kruys
 • H. G. L. M. Grundmeijer
  • O. J. M. Lackamp

   There are no affiliations available

   Personalised recommendations