Advertisement

Vaardigheden

 • E. M. Kruys
 • H. G. L. M. Grundmeijer
 • O. J. M. Lackamp
Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
 1. 1

  Leeuwenberg A. Chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk. Amsterdam/Overveen: Boom, 1997, nu verkrijgbaar via zuiden@zuiden.comm.

   
 1. 2

  Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verhey ThJM. Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001.

   
 1. 3

  Jongh de TOH, Vries de H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten I. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002.

   
 1. 4

  De standaarden en patiëntenbrieven van het Nederlands Huisarts Genootschap.

   
 1. 5

  Meer van der J, Laar van ′t A. Anamnese en Lichamelijk onderzoek. Utrecht: Bunge, 1997.

   
 1. 6

  De bij elke paragraaf vermelde literatuur.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • E. M. Kruys
 • H. G. L. M. Grundmeijer
  • O. J. M. Lackamp

   There are no affiliations available

   Personalised recommendations