Advertisement

Quickscan Differentiaaldiagnoses

  • E. M. Kruys
  • H. G. L. M. Grundmeijer
  • O. J. M. Lackamp

Huisartsen worden met een breed scala, vaak ongedifferentieerde, klachten geconfronteerd. Op grond van de epidemiologie in de huisartspraktijk moet snel een differentiële diagnose gegenereerd worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • E. M. Kruys
  • H. G. L. M. Grundmeijer
  • O. J. M. Lackamp

There are no affiliations available

Personalised recommendations