Advertisement

KNO-onderzoek

  • G. M. H. Marres
  • R. J. Baatenburg-de Jong

Vraag naar een- of tweezijdigheid van de klacht(en), verstopping, aanwezigheid en aard van afscheiding, niesbuien, epistaxis, reukstoornis en hoofd- en/of aangezichtspijn. Zijn de klachten seizoensgebonden of te provoceren? Zijn er traumata of operaties in de voorgeschiedenis?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • G. M. H. Marres
    • 1
  • R. J. Baatenburg-de Jong
    • 2
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
  2. 2.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations