Advertisement

Oogheelkundig onderzoek

 • K. Hardus
 • P. L. L. J. Hardus
 • F. Hendrikse

In figuur 6.1 wordt een schematisch overzicht gegeven van het oog. Je ziet de harde oogrok (sclera), de doorzichtige cornea, de uvea met de iris, het corpus ciliare en de choroidea, de retina, de macula en de papil. De voorste oogkamer is de ruimte tussen cornea en iris/lens. In de kamerhoek wordt het kamerwater afgevoerd. De achterste oogkamer bevindt zich tussen de irisachterzijde en de lens. Het glasvocht is een fibrillair netwerk met een gelatineuze consistentie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • K. Hardus
  • 1
 • P. L. L. J. Hardus
  • 1
 • F. Hendrikse
  • 2
 1. 1.Academisch ZiekenhuisGroningen
 2. 2.Academisch ZiekenhuisMaastricht

Personalised recommendations