Advertisement

Medische organisaties en verenigingen

 • W. J. Wiersinga
 • B. Schimmer
 • M. Levi

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • W. J. Wiersinga
  • 1
 • B. Schimmer
  • 2
 • M. Levi
  • 3
 1. 1.Universitair Medisch CentrumUtrecht
 2. 2.Academisch ZiekenhuisGroningen
 3. 3.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations