Advertisement

Time-management

  • B. Schimmer

De dagbesteding van de co-assistent lijkt totaal niet meer op het relaxte leven van een student: je moet’s ochtends al vroeg op en maakt lange dagen; als je niet te moe bent kun je’s avonds misschien nog wat nuttigs of wat leuks gaan doen. Als je niet goed met je tijd omgaat raakt de verhouding werk/tijd verstoord, waardoor je uiteindelijk onder druk komt te staan. De vraag is dan ook hoe je als co-assistent het beste je tijd kunt indelen: hoe werk je zo effectief en zo efficiënt mogelijk?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • B. Schimmer
    • 1
  1. 1.Academisch ZiekenhuisGroningen

Personalised recommendations