Advertisement

Katheter à demeure (CAD)

 • M. C. G. van de Poll
 • P. B. Soeters
 • J. G. M. Tinnemans

Voor een katheter à demeure worden meestal verblijfskatheters van het type Foley gebruikt met een dikte Ch 16 of 18. De katheterisatie moet aseptisch worden uitgevoerd. De benodigdheden zitten vaak in een kant-en-klaar pakketje.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • M. C. G. van de Poll
  • 1
 • P. B. Soeters
  • 1
 • J. G. M. Tinnemans
  • 2
 1. 1.Academisch ZiekenhuisMaastricht
 2. 2.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations