Advertisement

Infuus

  • J. G. M. Tinnemans

Infuusvloeistoffen zitten in een zak of fles. Bij het inlopen van de vloeistof trekt een fles zich vacuuïm. Een fles heeft een ontluchtingsslang nodig. Een infuus moet altijd worden opgestart met een kristalloïd dat extravasaal niet laederend is, bijv. NaCl 0,9%; pas daarna kun je andere vloeistoffen of medicijnen toevoegen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. G. M. Tinnemans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations