Advertisement

Gynaecologie en verloskunde

 • E. Jong
 • A. G. Bais
 • J. M. Helmerhorst
Chapter

In de laatste weken van de zwangerschap treden al uteruscontracties (Braxton-Hicks-contracties) op. Mede onder invloed daarvan kan de cervix week worden. De portio komt meer centraal in het baringskanaal te liggen en gaat verstrijken. De contracties worden weeën, die als pijn in de buik en in de rug worden ervaren en soms uitstralen naar de benen. De cervix wordt weker onder invloed van prostaglandinen en gaat verstrijken en ontsluiten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • E. Jong
  • 1
 • A. G. Bais
  • 2
 • J. M. Helmerhorst
  • 2
 1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Erasmus Universitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations