Advertisement

Anesthesie

 • R. Hoogendoorn
 • G. Jonker
 • M. van Wijhe

Het specialisme anesthesiologie omvat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een patiënt voor te bereiden op een operatieve ingreep, die ingreep goed te laten doorstaan en de nazorg in goede banen te leiden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • R. Hoogendoorn
  • 1
 • G. Jonker
  • 1
 • M. van Wijhe
  • 1
 1. 1.Academisch ZiekenhuisGroningen

Personalised recommendations