Advertisement

Lichamelijk onderzoek – algemeen internistisch/chirurgisch

 • G. Choi
 • J. G. M. Tinnemans
 • S. A. Danner

Het lichamelijk onderzoek is het eerste ‘diagnosticum’ dat bijdraagt tot de differentiële diagnose. De mogelijkheid om aan het bed de diagnose te stellen moet zo veel mogelijk worden benut. Tijdens de co-schappen is het van belang vertrouwd te raken met het lichamelijk onderzoek bij een (zieke) patiënt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • G. Choi
  • 1
 • J. G. M. Tinnemans
  • 1
 • S. A. Danner
  • 2
 1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.VU Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations