Advertisement

Een recept schrijven

 • R. Koopmans
 • M. IJland
 • TH Thien
Chapter

Bij het voorschrijven van een geneesmiddel moet rekening worden gehouden met een groot aantal factoren. Om niet per ongeluk iets te vergeten kun je het beste gebruikmaken van een vast algoritme. Je kunt hier een vergelijking maken met het algemeen lichamelijk onderzoek: iedere co leert dat dit volgens een vast patroon wordt verricht, en op den duur ken je dat patroon en sla je niets meer over. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen is dit algoritme hetstappenplan. In tabel 20.1 wordt dit schematisch weergegeven. In het begin is het zinvol heel schools alle stappen van boven naar onder af te werken. Naarmate je meer ervaring opdoet kun je wel eens wat overslaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • R. Koopmans
  • 1
 • M. IJland
  • 2
 • TH Thien
  • 2
 1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Universitair Medisch Centrum St. RadboudNijmegen

Personalised recommendations