Advertisement

Communicatievaardigheden

 • W. J. Wiersinga
 • J. C. J. M. de Haes
De‘communicatieve taken’ van een beginnende co-assistent zijn beperkt maar niet eenvoudig. Dat merk je zodra je probeert om met een hoofd vol hypothesen, vragen en onzekerheden ordelijk en efficiënt een anamnesegesprek te leiden, goed te luisteren en ook nog relevante en betrouwbare informatie te verzamelen. En vergis je niet, de tijd vliegt, voor je het weet voer je de taken uit die passen bij eindtermen van de medische opleiding, zoals
 • effectief informatie verzamelen en geven;

 • onderzoek en behandeling bespreken met patiënten: uitleggen, voorstellen doen, voor- en nadelen bespreken, impulsieve beslissingen voorkomen, motiveren, adviseren, nader informeren en evenwichtige beslissingen nemen;

 • emotionele steun bieden, emoties en gedrag beïnvloeden;

 • gesprekken structureren en doelgericht leiden;

 • effectief en loyaal samenwerken met collega’s.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Neuwirth ZE. Physician empathy - should we care? Lancet 1997; 350: 606.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • W. J. Wiersinga
  • 1
 • J. C. J. M. de Haes
  • 1
 1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations