Advertisement

Longfunctieonderzoek

 • H. W. Hovius
 • J. K. de Vries
 • D. S. Postma
 • J. J. W. Liesker

Het longfunctieonderzoek is een patiëntvriendelijk, maar inspannend onderzoek. Het geeft indirect informatie over de mechanische eigenschappen van de longen, in de vorm van longvolumes (tijdvolumediagram) en stroomsterkte (volume-flowcurve). Deze informatie maakt het mogelijk een differentiële diagnose op te stellen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • H. W. Hovius
  • 1
 • J. K. de Vries
  • 1
 • D. S. Postma
  • 1
 • J. J. W. Liesker
  • 1
 1. 1.Academisch ZiekenhuisGroningen

Personalised recommendations