Advertisement

Bloed- en urinebepalingen

 • J. de Metz
 • J. A. Romijn
 • M. Levi

Bij het verrichten van laboratoriumdiagnostiek zal de venapunctie op zich aanvankelijk een van de meest complexe stappen lijken. Al snel zal echter blijken dat het risico van ‘misprikken’ waarschijnlijk vele malen groter is tijdens het aanvragen van het labonderzoek en het interpreteren van de uitslag. Het kritisch aanvragen en beoordelen van labonderzoek dat werkelijk kan helpen bij het stellen van een diagnose, vergt niet alleen inzicht in de patiënt en de pathofysiologie, maar ook in de test en statistiek.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • J. de Metz
  • 1
 • J. A. Romijn
  • 2
 • M. Levi
  • 1
 1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations