Advertisement

Onderzoek bij kinderen en neonaten

  • I. de Vreede
  • H. S. A. Heymans
Chapter

Neem aan het begin van de anamnese tijd om een goed contact te leggen met het kind en de ouders en toon oprechte belangstelling voor het probleem. Pas je anamnese aan de leeftijd van het kind en de situatie aan. Probeer tijdens de eerste fase van het consult een objectieve indruk te krijgen over de ernst van de situatie en observeer de relatie tussen ouders en kind en tussen de ouders onderling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • I. de Vreede
    • 1
  • H. S. A. Heymans
    • 2
  1. 1.Academisch ZiekenhuisGroningen
  2. 2.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations