Advertisement

Gynaecologisch onderzoek

 • E. Jong
 • A. G. Bais
 • J. M. Helmerhorst

Na de oriëntatie op de hoofdklacht ga je in op de volgende aspecten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • E. Jong
  • 1
 • A. G. Bais
  • 2
 • J. M. Helmerhorst
  • 2
 1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Erasmus Universitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations