Advertisement

4 Behandeling

 • L. J. M. van Nimwegen
 • R. P. van den Brand
 • S. Dieleman
 • M. R. Ju
Part of the Leidraadreeks book series (LDR)

Samenvatting

Het antidepressieve effect (het normaliseren van de stemming, interesseverlies en schuldgevoelens) is pas na twee tot vier weken merkbaar, terwijl bijwerkingen al een paar uur na inname kunnen optreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • L. J. M. van Nimwegen
  • 1
 • R. P. van den Brand
  • 1
 • S. Dieleman
  • 1
 • M. R. Ju
  • 1
 1. 1.afdeling PsychiatrieErasmus MC, Universitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations