Advertisement

2 Onderzoek en diagnostiek

 • L. J. M. van Nimwegen
 • R. P. van den Brand
 • S. Dieleman
 • M. R. Ju
Part of the Leidraadreeks book series (LDR)

Samenvatting

Het doel van het psychiatrisch onderzoek is het verzamelen van gedetailleerde informatie over de klachten van de patiënt en informatie over diens functioneren op verschillende levensdomeinen. In een kort tijdsbestek (vaak niet langer dan een uur) moet een oordeel gevormd worden over de problemen van de patiënt, zijn hulpvraag, zijn persoonlijkheid en de behandelingsmogelijkheden. Tegelijkertijd moet de onderzoeker de patiënt geruststellen, omdat deze (vooral bij eerste hulpverleningscontacten) vaak gespannen zal zijn. Dit maakt het psychiatrisch onderzoek moeilijk, maar tegelijkertijd ook boeiend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • L. J. M. van Nimwegen
  • 1
 • R. P. van den Brand
  • 1
 • S. Dieleman
  • 1
 • M. R. Ju
  • 1
 1. 1.afdeling PsychiatrieErasmus MC, Universitair Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations