Advertisement

Algemene gynaecologie

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel

Echoscopie is de belangrijkste methode van beeldvormende diagnostiek naar de grootte, vorm en structuur van de genitalia interna. Het betreft een weinig belastend, veilig en relatief goedkoop onderzoek, dat sinds de introductie van de transvaginale echoscopie (TVE) veelvuldig wordt toegepast. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van echoscopie bij behandelingen zoals IVF.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • R. L. M. Bekkers
  • L. Dukel

There are no affiliations available

Personalised recommendations