De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

  • A. Sprey

Allereerst worden hier de specifieke dsm-iv-criteria voor de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis vermeld, criteria die berusten op de meest opvallende indruk van verlegen (tabel 11-1).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • A. Sprey

There are no affiliations available

Personalised recommendations