Advertisement

Infecties van de bovenste luchtwegen

 • J. L. L. Kimpen
Chapter
 • 2.3k Downloads

Luchtweginfecties in het algemeen en infecties van de bovenste luchtwegen in het bijzonder komen wereldwijd zeer veel voor en zijn de voornaamste reden om de arts te consulteren. Luchtweginfecties zijn bovendien in de nietgeïndustrialiseerde landen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak op de kinderleeftijd.

Literatuur

 1. Bisno AL. Group A streptococcal infections and acute rheumatic fever. N Engl J Med 1991; 325: 783–793.PubMedGoogle Scholar
 2. Carroll K, Reimer L. Microbiology and laboratory diagnosis of upper respiratory tract infections. Clin Infect Dis 1996; 23: 442–448.PubMedGoogle Scholar
 3. Couch RB. Prevention and treatment of influenza. N Engl J Med 2000; 343: 1778–1787.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Giebink GS. The prevention of pneumococcal disease in children. N Engl J Med 2001; 345: 1177–1183.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Gubareva LV, Kaiser L, Hayden FG. Influenza virus neuraminidase inhibitors. Lancet 2000; 355: 827–835.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Gwaltney JM Jr. Acute community-acquired sinusitis. Clin Infect Dis 1996; 23: 1209–1225.PubMedGoogle Scholar
 7. Klein JO. Otitis media. Clin Infect Dis 1994; 19: 823–833.PubMedGoogle Scholar
 8. Shaw MW, Arden NH, Maassab HF. New aspects of influenza viruses. Clin Microbiol Rev 1992; 5: 74–92.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • J. L. L. Kimpen
  • 1
 1. 1.Wilhelmina KinderziekenhuisUtrecht

Personalised recommendations