Advertisement

Infectieziekten

 • J.W.M. van der Meer
 • R.A. Coutinho
 • C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Chapter
 • 10k Downloads
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Infectieziekten (synoniem: infecties) zijn ziekten veroorzaakt door levende micro-organismen. Niet alle ziekmakende microorganismen kunnen van de ene op de andere mens worden overgedragen; in dat geval zijn de patiënten niet besmettelijk. Een deel van de infectieziekten wordt veroorzaakt door micro-organismen die huid en slijmvliezen bewonen (koloniseren), wanneer de verdedigingsmechanismen tegen deze micro-organismen falen. Intacte huid en slijmvliezen vormen het belangrijkste verdedigingsmechanisme tegen het binnendringen van micro-organismen. Sommige micro-organismen zijn in staat door een intacte barrière te dringen, andere kunnen dat alleen door een beschadigd oppervlak. Of daarna al of niet ‘ziekte’ ontstaat, hangt af van de humorale en cellulaire verdedigingsmechanismen van de gastheer tegen de micro-organismen (zie hoofdstuk 5).

Literatuur

 1. Chin J. Control of communicable diseases. 17th ed. Washington: American Public Health Association; 2000.Google Scholar
 2. Cohen J, Powderly W. Infectious diseases. 2nd ed. Edinburgh: Mosby; 2004.Google Scholar
 3. Edmond RTD, Rowland HAK, Welsby PD. A colour atlas of infectious diseases. London: Mosby-Wolfe; 1995.Google Scholar
 4. Hoepelman IM, Noordaa J Van Der, Sauerwein R, Verbrugh HA, redacteuren. Microbiologie en infectieziekten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar
 5. Mandell G, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases. 6th ed. Edinburgh: Churchill-Livingstone; 2004.Google Scholar
 6. Mims C, Dockrell HM, Goering RV, Roit I, Wakelin D, Zuckerman M. Medical microbiology. 3rd ed. Edinburgh: Mosby; 2004.Google Scholar
 7. Rubin RH, Young LS, editors. Clinical approach to infections in the compromised host. 4th ed. New York: Plenum Press; 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2007

Authors and Affiliations

 • J.W.M. van der Meer
 • R.A. Coutinho
  • 1
 • C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
  • 2
 1. 1.Afdeling Inwendige GeneeskundeBilthoven en Academisch Medisch Centrum-Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam, en VU medisch centrum, Afdeling Medische MicrobiologieAcademisch Medisch Centrum-Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations